Uitnodiging Ledenbijeenkomst Vereniging Vrienden van de Voetveren op 14 mei in restaurant De Gouden Leeuw in Terheijden

Ledenvergadering – Ledenlunch (gratis!) samen met vrijwilligers Markpontje – Middagprogramma in Terheijden dorp samen met de mensen van het Markpontje

Hier vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (pdf)

Onze Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 mei houden we dit jaar in Restaurant De Gouden Leeuw in Terheijden. Voor de middag hebben de vrijwilligers van het Markpontje een leuk programma gemaakt. U kunt hen ook ontmoeten bij onze gratis ledenlunch. Doet u ook mee? Hoe meer leden meedoen, hoe meer de vereniging kan doen voor de pontjes waarop we meevaren.

Verder op deze pagina vindt u de vergaderagenda en het middagprogramma. De vrijwilligers van het Markpontje hebben erg hun best gedaan er iets moois van te maken.

Wij hopen dat u en veel andere leden gebruik maken van de gelegenheid elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de vergadering en bij het middagprogramma. Met de gratis lunch tussen beide programmaonderdelen, maken we het voor iedereen mogelijk om mee te doen en elkaar te ontmoeten. We hopen velen van u te zien op zaterdag 14 mei in Terheijden.

Toelichting

Verder nemen we tijdens de vergadering de tijd om te doen wat moet, verantwoording afleggen, onze nieuwe plannen toelichten en samen met u de structuur op orde brengen zodat de vereniging mee kan wettelijke eisen van de overheid die nodig zijn om op afstand te kunnen organiseren. We nemen afscheid van twee bestuursleden, vragen we u voor een bestuurslid voor een nieuwe termijn te herbenoemen en stellen we u voor een nieuwe penningmeester te benoemen.

Ook verheug ik mij op de presentatie van Dirk Recter van het Markpontje Terheijden waar we op bezoek zijn. Kijk naar de foto’s op onze kaart op www.veerponten.nl (linksboven Oosterhout) en op hun Facebookpagina als u Facebook heeft.

U kunt u opgeven via de site, pagina contact of direct via info@veerponten.nl of desnoods per post aan Vereniging Vrienden van de Voetveren, Veembroederhof 266, 1019 HC Amsterdam.

Waar is het, hoe komt u er?

Plaats: Restaurant De Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13, 4844 AA Terheijden

We zijn deze zaterdag te gast in Terheijden, met op loopafstand het Markpontje. De locatie is goed bereikbaar, zowel per auto als per openbaar vervoer. Tegenover het restaurant kunt u gratis parkeren. . Komt u met de bus? Vanaf station Breda gaat er elk half uur een bus (117 of 123), de bushalte ligt op 200m afstand van het restaurant. Mindervaliden kunnen de vergaderlocatie prima bereiken.

Wilt u ons, als u dat nog niet heeft gedaan uw e-mail adres geven, makkelijk, snel en betaalbaar!

Programma en agenda Algemene Ledenvergadering

10-12 uur Ochtend vergadering

 1. Opening en agenda
 2. Mededelingen
  • Moment nagedachtenis oud-voorzitter en oprichtster Meta de Visser
  • Terugtreden bestuurssecretaris Frans Cornelis
  • Bezoek Peter-Alex van Meir jubileum werkgroep Vlaamse Voetveren, afmelding en groeten.
  • Weer geen Fiets- en Wandelbeurs in 2022, 2023 gereserveerd.
  • Begroting en werkplan 2023 naar het najaar
  • Beginselen van goed Bestuur
  • Van de leden?
 3. Notulen, besluiten, actielijst ALV 10 juli 2021
 4. Jaarstukken 2021
  4.1 Jaarverslag vereniging 2021
  4.2 Opvallend nieuws over de ponten in 2021
  4.3 Jaarrekening 2021:
  • Toelichting door penningmeester Peter-Alex van Meir op de Balans en Verlies en Winstrekening 2021 ontwikkeling ledenaantallen, afwaardering Triodos
  • Verslag en advies kascommissie, reactie Peter- Alex van Meir
  • Reactie bestuur op organisatorische aanbeveling kascommissie
  • Voorstel décharge penningmeester en bestuur m.b.t. 2021
  • Aanstelling nieuwe kascommissie, reserveleden
 • 4.4 Acties en actievoornemens in 2022, extra vrijwilligers welkom!
 1. Financiën 2022
  • Begroting 2022 ter besluitvorming.
 2. Voordracht tot benoeming nieuwe penningmeester, Hans de la Mar, voorstel herbenoeming John Ruiter.
 3. 1e ronde Vernieuwing Statuten
  • Nieuwe statuten, HR eerste ideeën/concept, geen voorstel.
  • Nieuwe naam, ideeën, wenselijk? Alle veren zijn eigenlijk ook voetveren, moet de naam scherper (Veergebruikers en vrijwilligers), juist breder (Vrienden van de Veren), anders of gewoon laten zoals hij is?
  • We gaan naar 2 jaarvergaderingen, begroting en jaarplan 2023 naar najaarsbijeenkomst (binnen), steeds in combinatie met iets leuk en leerzaams rond een of meer pontlocaties
  • Schets procedure, formeel 1e ronde (quorum nodig) voorstel op najaarsvergadering, 2e ronde (geen quorum nodig) ’Wintervergadering‘.
 4. Vereniging Vrienden van de Voetveren 40 jaar. Verzoek om vrijwilligers om mee te denken over en mee te trekken aan ons 40-jarig jubileum in combinatie met de najaarsvergadering.
 5. Presentatie Markpontje door Dirk Recter, overhandigen verenigingsvlag.
 6. Jaarplan 2022, overzicht actieplannen en voortgang daarvan

Voortgang lopende actieplannen o.b.v. Meerjarenprogramma:

 • Inzet Nederrijn en Maasveren Gelderland (check), Landelijk met partners;
 • Eerste Hulp Bij Voetveren
 • Regio inzet, pontvrijwilligers,
 • Leden werven Leden, donatie actie
 • Kaartgegevens delen met partners en verkoop aansluitingen op de database van onze kaart.
 • Nieuwsbrief en ledenbulletins.
 • Verbetering publiek en ledendeel van onze site.
 • Samenwerking met partners.

Ontwikkeling vereniging, secretariaat, realiseren Beginselen Goed Bestuur, werving vrijwilligers, actieplan verenigingsdeel site, etc

 1. Rondvraag en Aftreden en dankwoord/afscheidswoord vertrekkende bestuursleden
  Ter kennisname: “Beginselen van goed bestuur” van de Vereniging en 1e evaluatie.

12.30 – 13.30 uur Gratis uitgebreide koffietafel Gouden Leeuw

Wel graag aanmelden! Als u vegetarisch bent dan ook vermelden. Dan zorgen wij daarvoor.

13.30-15.30 uur Middagprogramma verzorgd door de Stichting Heen en Weer van het Markpontje Terheijden.

 • Markpontje en Foodtruck waar een kopje koffie of iets dergelijks kan worden genuttigd. Muziek verzorgd door een muziekbandje met een van onze schippers. Zie ook www.toeristischtraaie.nl
 • Rondleiding over de Kleine schans tegenover de afvaartplaats van ons pontje. Zie ook www.toeristischtraaie.nl
 • Rondleiding door de grote kerk van Terheijden. Zie ook: www.toeristischtraaie.nl

We delen ons op in drie groepen. We proberen dat iedereen die wil met alle onderdelen mee kan doen. Bij mooi weer kan het pontje druk zijn.

Duim mee voor mooi weer op 14 mei!

Tot dan,
Eef Meijerman, voorzitter

Het Markpontje vaart op stroom.