Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023 op zaterdag 13 mei in Grou (Fr.)

De voorjaars Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 13 mei 2023 in Restaurant Oan ’t Wetter, Yn’e Lijte 2 in Grou (Fr.).

Tijd: 11:00 uur – 13:00 uur, met aansluitend een lekkere lunch en veel mogelijkheden om mee te doen aan een aantrekkelijk middagprogramma in het watersportrijke Grou.

-> U kunt het formele gedeelte van de ALV ook online bijwonen via www.infostudio.nl/veerponten

Programma en agenda Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023

11.00-12.00 u Algemene Ledenvergadering

 1. Opening en agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen, besluiten, 1e en 2e ALV van 29 oktober 2022
 4. Jaarstukken 2022
   1. Jaarverslag vereniging 2022
   2. Jaarrekening 2022
    a toelichting door de penningmeester
    b verslag en advies kascommissie en reactie van bestuur
    c Voorstel décharge bestuur m.b.t. 2022
    d Benoeming nieuwe leden en reserveleden kascommissie
 5. Voordracht tot herbenoeming van de voorzitter
 6. Voordracht tot benoeming van een nieuw bestuurslid
 7. Stand van zaken certificaten bij de Triodosbank
 8. Pontjesnieuws
 9. Presentatie de 8 van Grou
  Programmadeel verzorgd door Anke Zijlstra over de fietsroute de 8 van Grou, waarin liefst 12 pontjes zijn opgenomen.
 10. Rondvraag en sluiting

13.00-14.00 u  Lunch, aangeboden door de vereniging.

14.00-16.00 u Uitgebreid middagprogramma in Grou, waar dit weekend ook de opening van het vaarseizoen wordt gevierd.

Beschikbare stukken