Groot Gelders Verendebat op 27 januari – wie mee wil doen moet zich snel melden

Provincie Gelderland is een waterrijke provincie en dus is het belang van de veren groot. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Veerponten zijn essentiële, en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen.

Het Gelders Verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van Gelderse veerponten aanvult, raakt leeg. De provincie Gelderland wil geen financiële bijdrage meer leveren aan het fonds. Hierdoor dreigt extra prijsverhoging voor gebruikers, minder varen of zelfs verdwijnen voor vele ponten. Tienduizenden inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars worden hier de dupe van.

De Vereniging Vrienden van de Veerponten luidt, samen met ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet en Wandelnet de noodklok en roept de provincie Gelderland op om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen.

Provinciale verkiezingen

Gelderland kiest een nieuw provinciaal bestuur op woensdag 15 maart. Dit bestuur zal met de gevraagde structurele oplossing voor het behoud van de veerponten moeten komen.

De Vereniging Vrienden van de Veerponten organiseert vrijdagmiddag 27 januari ’23 in ’t Veerhuis te Opheusden vanaf 14:00 uur het zgn. ‘Groot Gelders Veren Debat’. In dit debat zullen de provinciale politieke partijen gevraagd worden wat hun bijdrage is aan een gezonde toekomst voor alle Gelderse veerponten.

Naast provinciale politieke fracties zijn onder andere ook vertegenwoordigers van de oevergemeenten aanwezig, alsmede exploitanten van Gelderse veerponten. Het belooft een interessant en belangwekkend debat te worden!

Meld u

Bent u (betalend) lid van de Vereniging Vrienden van de Veerponten, hebt u affiniteit met Gelderse veerponten, bent u niet bang eventueel in een volle zaal uw mening te geven en is uw agenda op vrijdagmiddag 27 januari nog leeg, neem dan contact op met de organisatie van het ‘Groot Gelders Veren Debat’ via gelderland@veerponten.nl.

De organisatie neemt contact met u op nemen om u te laten weten of het mogelijk is dat u het debat bijwoont.

(13 januari 2023)