Stand 13 maart Petitie Behoud veerponten in Gelderland aan alle Lijsttrekkers aangeboden, blijf tekenen! Versterk onze inzet op een goed coalitieakkoord

Het Gelders Verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van veerponten aanvult, raakt leeg. De provincie Gelderland wil geen financiële bijdrage meer leveren aan het fonds. De Veerpontencoalitie, waar wij deel van uitmaken, probeert ervoor te zorgen dat dat na de verkiezingen anders wordt.

In 2023 is er al bij tientallen ponten een prijsverhoging voor gebruikers. Dat wordt dan in 2024 veel erger of de ponten gaan minder maanden, dagen of  uren varen of  kunnen zelfs verdwijnen.  Tienduizenden inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars worden daar dan de dupe van.

De Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet luidt sinds januari de noodklok. De coalitie roept sindsdien de provincie Gelderland op om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen.

Namens de Veerpontencoalitie overhandigden twee afgevaardigden, onze voorzitter Eef Meijerman en Kees Zwaan, beleidsmedewerker van Wandelnet, 2 dagen voor de provinciale verkiezingen, onmiddellijk na het lijsttrekkersdebat op het Gelderse huis der Provincie de stand van die dag: 23.250  handtekeningen. We gaven hen een geplastificeerde kaart met de stand én een ingelijst exemplaar voor in de onderhandelkamer. Alle partijen werkten er aan mee dat we dit op de in beginsel besloten bijeenkomst konden doen.

U kunt zien dat de score door alle partijen gretig werd aangenomen. Een klimaat dat mede door het Groot Gelders Verendebat en de eerdere, ook veel publiciteit trekkende, inzet van de werkgroep Gelderland is ontstaan. Denk aan de motie op onze jubileum ALV en de inzet naar de Statenfracties en verkiezingsprogramma’s. De aanbieding kwam de avond voor de verkiezingen vanaf 17 uur een avond lang elk uur in het Omroep Gelderland journaal.

De Petitie voor behoud van de veren gaat, ook na dit succes, nog door.

De petitie moet het nieuwe bestuur van de provincie Gelderland op andere gedachten brengen. Met uw handtekening halen we zeker de 24.000 wellicht ook nog de 25.000 grens, de teller staat met Pasen op 23.750 alweer ruim 500 meer. Hoe hoger de stand tijdens de onderhandelingen oploopt, hoe beter het is.

Dus als je het nog niet hebt gedaan: teken hier de petitie Behoud de Gelderse veren

“Met een handtekening laten inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars zien dat ze niet blij zijn met de ontwikkelingen bij het provinciebestuur in de afgelopen jaren. De veren zijn belangrijke verbindingen om bij voorzieningen en scholen te komen en ook voor een recreatief of sportief rondje fietsen of wandelen. Ook zijn ze van betekenis voor de fijnmazigheid van het recreatieve netwerk. Door verdwijning ontstaan nieuwe barrières, vaak onbedoeld. Bovendien hebben de veren een hoge attractiewaarde en zorgen ze voor een typisch Nederlandse beleving”, aldus directeur Eric Nijland van het Fietsplatform.

Voorzet coalitieakkoord

De Veerpontencoalitie stuurde op 5 april alle partijen hun voorzet voor een afspraak in het coalitieakkoord, de Voorzet rondom veerponten voor coalitieakkoord Staten van Gelderland. Uiteraard proberen we na  Pasen ook nog persoonlijk contact te leggen.

Maatschappelijke betekenis ponten

Provincie Gelderland is een waterrijke provincie en dus is het belang van de veren groot. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken.

Veerponten zijn essentiële, en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie.

Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen. De gemiddelde omweg bij het verdwijnen van één veer is ruim 17 kilometer. Het alternatief bestaat uit onveiligere wegen inclusief steile brughellingen. Zonder veren is de mobiliteit minder groen, kost het meer tijd en wordt fietsen en wandelen en dus meer bewegen ontmoedigd.

We willen dat de provincie Gelderland weer de leiding neemt om de ponten klaar te maken voor de nieuwe tijden. Uit de vaart halen van de veerverbindingen, zware tariefsverhoging of beperken van de veerdiensten of kwlaiteit kan natuurlijk echt niet.  voorkomen. Als het in stand houden van een veerverbindingen echt geen optie is, dan is, zeker voor wandelaars en fietsers een brug og tunnel op dezelfde plek nodig. Ver omlopen of fietsen langs onaantrekkelijke wegen is geen optie. Zolang het alternatief er niet is, moet de veerverbinding in de vaart blijven”, aldus Esther van Garderen, directeur Fietsersbond.

#ikveeropjou

Vrijwel iedereen kan helpen te pleiten voor het in stand houden van de veren. Naast het tekenen van de petitie roepen de partijen mensen op om een lofzang over de veren te delen via social media. Dat mag in woord of beeld. Dat maakt de waardering voor de ponten weer anders zichtbaar.

Deel een mooie herinnering aan een Gelders veer of omschrijf wat de veren zo bijzonder maakt. Maak een gedicht, plaats een foto of ingesproken videoboodschap: alles mag! Tag in het bericht @provgelderland en sluit af met #ikveeropjou

Over het Gelders verenfonds

Sinds eind jaren ‘90 legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor de veerponten neer bij de provincies. Hiermee werd het Gelders Verenfonds geboren. Veren met een tekort op de begroting worden onder bepaalde voorwaarden ondersteund.

Oorspronkelijk werd gedacht dat de veerponten op termijn niet meer afhankelijk zouden zijn van het fonds. Dertig jaar later blijken niet alle veereigenaren hun exploitatie rendabel te krijgen. Het Verenfonds profiteerde jarenlang van rentebaten en bleef daardoor aardig op peil.

Echter liepen deze de afgelopen jaren terug en de uitgaven werden groter. De bodem van het fonds komt hiermee in zicht, en zal naar verwachting eind 2023 volledig uitgeput zijn. De provincie Gelderland heeft besloten niet meer financieel bij te dragen aan het fonds.

(16 januari 2023, aangevuld op 4 april 2023)