ANBI

De vereniging Vrienden van de Voetveren is een organisatie die van de Nederlandse Belastingdienst de zogenaamde ANBI status heeft gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent, dat als u een gift aan de vereniging geeft, deze onder voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst vraagt van ANBI-erkende organisaties dat zij gegevens publiceren op hun website. Hieronder vindt u de gegevens die de Belastingdienst in dit kader van ons vraagt.

Naam instelling

Vereniging Vrienden van de Voetveren

RSIN

RSIN: 8054.42.376

Postadres van de instelling

Vereniging Vrienden van de Voetveren
Caspar Boshartstraat 10
5367 AD Macharen

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging staat als volgt vermeld in artikel 2.1 van de statuten:

 • 2.1: De vereniging heeft als doel:
  • 2.1.a. Het scheppen van mogelijkheden tot exploitatie en instandhouding van overzetveren, waar dit voor de samenleving van belang is
  • 2.1.b. Het stimuleren van medemensen, organisaties, instanties en overheden om voor dit doel bijdragen te leveren.

U kunt de volledige statuten downloaden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

U kunt het beleidsplan downloaden.

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 bestuursleden met de volgende functies:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • bestuurslid voor pr en website
 • bestuurslid voor ledenadministratie
 • bestuurslid voor externe contacten

Namen van bestuurders

 • voorzitter: Eef Meijerman
 • secretaris: Tom van Gurp
 • penningmeester: Peter-Alex van Meir
 • bestuurslid voor communicatie en website: John Ruiter
 • bestuurslid voor externe contacten: Hans Veenema
 • bestuurslid algemeen: Jurjen Keuning

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen betaalde functies. Er is geen directie en er is geen personeel. De bestuursleden verlenen hun taak zonder vergoeding (met uitzondering van een vergoeding voor gemaakte onkosten).
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De volgende activiteiten worden onderkend:

 • per post en e-mail verstrekken van informatie over veerponten
 • gevraagd en ongevraagd adviseren over mogelijkheden bij in de vaart brengen/houden van een veerpont
 • actie ondernemen bij bedreigde veren.
 • het onderhouden van een website www.voetveren.nl, waarop informatie wordt gegeven over veerponten in Nederland
 • het publiceren van een boekje met gegevens van de veerponten in Nederland
 • het versturen van een nieuwsbrief per e-mail, met daarin informatie over veerponten
 • het publiceren van artikelen met het doel het promoten van de veerponten in Nederland
 • het bijhouden van een archief met foto’s, krantenknipsels, nieuwsfeiten over veerponten in Nederland

Financiële verantwoording

Resultaat 2018

Balans 31-12-2018