Voor exploitanten

Op deze pagina

 • Subsidie voor veren
 • Verstrekte subsidie
 • Zelf vaargegevens op deze website aanpassen

Subsidie

Exploitanten van fiets- en voetveren kunnen van de vereniging een bijdrage van maximaal € 1.000 ontvangen voor voorzieningen die bedoeld zijn om het gebruik van de pont te vergemakkelijken en/of veiliger te maken. Per 8 april 2021 hanteren we daarbij de volgende subsidieregels:

 1. Eis is dat het moet gaan om een voorziening die rechtstreeks ten goede komt aan de    gebruikers van het veer, zichtbaar is en vooral tot doel heeft het gebruik ervan te vergemakkelijken en/of veiliger te maken. Bijvoorbeeld: bewegwijzering, informatiepaneel, bankje, loopplank, aanpassing voor rolstoelgebruikers, bel, verlichting etc. Een en ander te beoordeling van het bestuur.
 2. Er wordt geen subsidie verstrekt voor exploitatietekorten etc.
 3. De aanvraag moet vooraf aan de realisatie gedaan te worden. Subsidie achteraf kan niet.
 4. De subsidieaanvraag dient d.m.v. het aanvraagformulier (te vinden op de website), bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend op het e-mailadres info@veerponten.nl
 5. Van de ontvangst van de aanvraag wordt een bevestiging per e-mail gestuurd.
 6. Aanvragen die niet volledig zijn en/of onvoldoende informatie geven, worden niet in behandeling genomen en voorzien van een toelichting, geretourneerd aan de indiener.
 7. Het bestuur van de vereniging besluit zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 2 maanden over de in behandeling genomen subsidieaanvraag.
 8. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 1000,-. Als de begroting van de voorziening hoger is, moet u zelf voor aanvullende gelden zorgen en daarvan ook een overzicht geven in de subsidieaanvraag.
 9. Per kalenderjaar is een beperkt subsidiebedrag in de begroting van de vereniging beschikbaar. We hanteren de regel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Bovendien geldt dat particuliere veerbazen / exploitanten vóór gemeenten, provincies en recreatie- en waterschappen gaan. Per verbinding wordt maximaal 1x per jaar subsidie toegekend.
 10. De toegekende subsidie blijft maximaal één jaar na toekenning beschikbaar.
 11. Zo snel mogelijk na realisatie doch uiterlijk binnen 3 maanden, dient via de e-mail (info@veerponten.nl) de verantwoording te worden ingediend welke bestaat uit
  1. een overzicht van de uiteindelijke kosten d.m.v. digitale kopie of scan van de originele factuur(en)
  2. indien aan de orde een overzicht van de totale financiering inclusief de ontvangen bijdragen van derden
  3. een of meer duidelijke digitale foto’s (of anderszins) van de aangebrachte voorziening.
 12. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
 13. Na beoordeling van deze stukken op volledigheid en juistheid mede in relatie tot de ingediende aanvraag, wordt het toegekende subsidiebedrag aan u overgemaakt. De uit te keren subsidie bedraagt echter nooit meer dan de kosten. Bij vragen wordt contact met de indiener opgenomen.
 14. De vereniging streeft ernaar om dit binnen 4 weken na ontvangst te doen.
 15. U wordt verzocht bij gelegenheid – b.v. bij een officiële ingebruikname of bij de Nieuwsberichten op uw website – kenbaar te maken dat de betreffende voorziening (mede) dankzij een subsidie van onze vereniging is gerealiseerd. Desgewenst kunt u van ons een herinneringsplaatje met de tekst ‘Gerealiseerd dankzij een bijdrage van Vrienden van de Veerponten’ krijgen om dat bij de gerealiseerde voorziening aan te brengen.

Aanvraagformulier

Maak voor de aanvraag van de subsidie bij voorkeur gebruik van onderstaand formulier (pdf-bestand)

 

Verstrekte subsidies

De afgelopen jaren zijn de volgende subsidiebedragen toegekend aan de exploitanten van de erbij genoemde veerponten:

In het jaar 2022

Er werd in 2022 € 1.000,00 uitbetaald ten gunste van één goedgekeurde subsidieaanvraag:

Bedrag-Veerpont-Artikel
€ 1.000,00, Groot Ammers – Ammerstol, toegankelijkheid (loopbrug)

In het jaar 2021

Er werd in 2021  € 1.968,00 uitbetaald ten gunste van twee goedgekeurde subsidieaanvragen:

Bedrag – Veerpont – Artikel
€ 1.000,00, Kamperland – Veere, toegankelijkheid (loopbrug)
€ 968,00, Waddinxveen Weids Bloemendaal, informatieborden

In het jaar 2020

Er werd in € 1.735,50 uitbetaald ten gunste van drie goedgekeurde subsidieaanvragen:

Bedrag – Veerpont – Artikel
€ 500,00, Geuzeveer Brielle, verduurzaming
€ 735,50, Zonnepont Schalkediep, comfort en veiligheid schippers
€ 500,00, Uiterwaarde Rhenen – Lienden, aanlegplatform

In het jaar 2019

Er werd in 2019 in totaal € 2.300,00 uitbetaald ten gunste van vier goedgekeurde subsidieaanvragen:

Bedrag – Veerpont – Artikel
€ 1.000,00, Uiterwaarde, Druten – Dodewaard, zonnescherm
€ 300,00, Zonnepont Schalkediep, twee pinapparaten
€ 250,00, Zonnepont Schalkediep, herkenbare kleding (veiligheid)
€ 750,00, Stichting Move, Amsterdam-Noord, wachthuisje

 

Zelf vaarinformatie actueel houden

Exploitanten kunnen zelf de vaarinformatie van hun veer/veren actueel houden. Bijvoorbeeld aanpassing van het vaarschema, feestdagen en stremmingen. Stuur daarvoor een mail naar webmaster@veerponten.nl en verdere instructies volgen.

Handleiding Vaarschema’s Veerponten-nl (pdf)