Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vereniging van Vrienden van de Veerponten kan persoonsgegevens over u verwerken, als u lid bent van deze vereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het aanmelden op de nieuwsbrief op de website aan Vereniging van Vrienden van de Veerponten hebt verstrekt. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Vereniging van Vrienden van de Veerponten gegevens nodig heeft

We verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor de organisatie van de Algemene ledenvergadering en facturatie en de toezending van nieuwsbrieven.

Hoe lang Vereniging van Vrienden van de Veerponten gegevens bewaart

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd worden 1 jaar nadat  alle betalingen en andere verplichtingen zijn voldaan uit het adressenbestand van de vereniging verwijderd, dit met uitzondering van de gegevens die we op grond van de fiscale bewaarplicht nog zeven jaar moeten bewaren.

Delen met anderen

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vereniging van Vrienden van de Veerponten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vereniging van Vrienden van de Veerponten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Vereniging van Vrienden van de Veerponten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vereniging van Vrienden van de Veerponten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vereniging van Vrienden van de Veerponten heeft hier geen invloed op.

Vereniging van Vrienden van de Veerponten heeft Google geen toestemming gegeven om via de vereniging verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Vereniging van Vrienden van de Veerponten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website heeft een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vereniging van Vrienden van de Veerponten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected]. Veerponten.nl (voorheen voetveren.nl) is een website van Vereniging van Vrienden van de Veerponten.

Vereniging van Vrienden van de Veerponten is als volgt te bereiken:

Vereniging Vrienden van de Veerponten
E-mailadres: [email protected]