Word lid

Wilt u ook dat de veren in de vaart blijven en kunnen meegaan met de tijd?

Dan verwelkomen wij u graag als lid van de vereniging. Met meer leden hebben we meer invloed. U kunt al lid worden voor 5,- euro per jaar. De gemiddelde bijdrage is nu €15. Als u €25 per jaar kunt missen, helpt u ons onze inzet te versterken. Extra bijdragen kan ook via donaties natuurlijk.

Vul om lid te worden hieronder enkele gegevens in, graag ook uw emailadres:

Bij de betalingsmogelijkheden kunt u kiezen voor Direct betalen via iDeal of Later betalen. Bij ‘Betalen via iDeal’ kunt u direct en veilig via bijvoorbeeld de bankieren-app uw contributie voldoen op onze rekening bij de Triodos-bank, IBAN NL39 TRIO 0379 6423 01 ten name van de Vereniging Vrienden van de Voetveren, onder vermelding van ‘nieuw lid’ .

Kiest u voor ‘Later betalen’, dan leest u hoe uw contributie kunt overmaken. LET OP : U bent pas lid als u het geld heeft overgemaakt . U ontvangt geen acceptgirokaart of betalingsherinnering; het initiatief tot betalen ligt dan bij uzelf.

Voor leden uit het buitenland zijn ook de volgende gegevens van belang:
IBAN: NL39 TRIO 0379 6423 01
BIC: TRIONL2U

U ontvangt via het ledenbulletin per mail informatie over de activiteiten van de vereniging, vandaar de vraag om uw mailadres. Op uw verzoek kunt u zo nodig de Algemene Ledenvergadering stukken per post ontvangen. Zo nodig want het is prijzig en veel werk. Dus nogmaals, graag uw emailadres. Als lid kunt u meebesluiten op de ledenvergaderingen die in het voorjaar (eind april of begin mei) en najaar (oktober/november) worden gehouden. De locatie is steeds wisselend, maar bijna altijd in de nabijheid van een veerpontje, zodat de vergadering gecombineerd kan worden met een bezoek aan één of meer pontjes. Ook kunt u zich, naast het ledenbulletin met het verenigingsnieuws, aanmelden (lid of niet) voor de publieksnieuwsbrief, zie https://veerponten.nl/nieuwsbrieven/ met het algemene nieuws over en rond de ponten en pontjes.

U kunt zich natuurlijk ook zelf inzetten voor behoud en versterken van ponten! Meedenken is mooi, meedoen nog mooier.

Meedoen aan ons werk, graag! We zijn een vrijwilligersorganisatie van pontgebruikers en pontvrijwilligers. Meer leden is al prachtig en als u ook nog actief wordt, kunnen we nog beter werken aan meer, nog prettiger, duurzamer, breed toegankelijke en op de kaart en ter plekke goed te vinden pontjes. Op dit moment zetten we ons in voor het Verenfonds in Gelderland (werkgroep Gelderland), opbouwen van een netwerk van lokale ambassadeurs (onze ogen en oren) en belangenbehartigers, versterken van de pontenkaart en van de verenigingssite, opboujwen Eerste Hulp Bij Voetveren, een netwerk van deskundige leden die ons kunnen helpen met vragen van leden en pontgroepen. We willen ook de landelijke samenwerking met organisaties van groepen die ponten gebruiken of runnen. Denk aan wandelaars, fietsers, recreanten, lokale groepen, veergroepen en veerexploitanten.

Wilt u weten wat u kunt doen of heeft u ook ideeën? Neem gerust contact op om u aan te melden of om nog wat meer te vragen.