Kort nieuws

Een nieuwe pagina.  Hier gaan we de komende weken kort nieuws over ponten plaatsen. We zullen van recent achteruit werken,  voor zover nog relevant. Op nieuws vindt u  dan de wat langere berichten.