Geschiedenis

De vereniging werd 30 maart 1982 opgericht, toen het voet/fietsveer Slikkerveer – Kinderdijk – Krimpen a/d Lek weer als openbaar veer in de vaart kwam nadat het 1 jaar uitsluitend als bedrijfspont had gevaren (de scholieren mochten ook mee). Toen eind 1979 bekend werd, dat de pont zou worden opgeheven, startte de Ridderkerkse Meta de Visser de aktie “Piek voor de pont”. Zij had meteen al veel medestanders, omdat zij in 1973, toen het pontje Slikkerveer – Kinderdijk (over de Noord) werd opgeheven, met succes een handtekeningenaktie had ingezet om gemeente en provincie ervan te overtuigen, dat dit veer niet kon worden gemist. Na oproepen in de streekbladen waren er binnen 10 dagen 5000 handtekeningen binnen, het begin van een aktie die in 1976 resulteerde in het driehoeksveer.

Eerste begin

De scheepswerven zorgden voor een steiger tegenover Krimpen a/d Lek, zodat het veer Slikkerveer – Krimpen a/d Lek in een driehoek kon gaan varen en zo de verbinding met de Alblasserwaard werd hersteld. Toen na drie jaar deze prachtige verbinding alweer dreigde te verdwijnen was snelle aktie geboden. Door de tijdens de eerste reddingsaktie gelegde contacten met politici en media kreeg de inzamelaktie “Piek voor de Pont” landelijke bekendheid en de pieken stroomden uit alle hoeken van Nederland binnen. Toen het streefbedrag van f 40.000,- (één piek van iedere mondige inwoner van Ridderkerk) op de giro stond, kon de overheid moeilijk achterblijven. Er kwam nog een uitputtende tijd van vergaderen en brieven schrijven, maar op 2 april 1982 was het “Slikkerveertje” weer in de openbare vaart. De kersverse vereniging “Vrienden van de Voetveren” kon aan de slag om de andere met opheffing bedreigde veren in de vaart te houden.

Klik hier voor een artikel over Meta de Visser uit 1990

De voorzitter van het eerste uur (Meta de Visser, foto links) in het jaar 2002 afgetreden, ze is op 5 februari 2022 overleden. Midden boven is een foto van de oud-voorzitter, Leny Schuitemaker. Zij is tien jaar voorzitter geweest en in 2012 afgetreden. Daarachter een foto van oud-voorzitter Gerjo Goudriaan. Zij was voorzitter van 21 april 2012 tot 18 mei 2019. Toen is Eef Meijerman als voorzitter aangetreden.

Net als iedere vereniging heeft ook de Vereniging Vrienden van de Veerponten haar doelstellingen neergelegd in de statuten. U kunt ze lezen onder het menu-item Statuten.