Algemene Ledenvergadering voorjaar 2024

Het bestuur van Vereniging Vrienden van de Veerponten nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2024 op zaterdag 18 mei 2024.

Locatie

Theater De Kampanje
Willemsoord 63
1781 AS Den Helder

Tijd

11:00 tot 13:00 uur, met aansluitend een lekkere lunch en daarna tot 17.00 uur de mogelijkheid tot bezoek aan het Nationaal Reddingmuseum of met de Teso-veerboot naar Texel.

Programma

11.00 – 13.00 u

 1. Opening en agenda
  In verband met de vertrouwenscrisis tussen dhr. Meijerman en de rest van het bestuur stellen we de ledenvergadering voor om de vergadering voor te laten zitten door een onafhankelijk voorzitter.
 2. Mededelingen
 3. Notulen, besluiten, ALV van 14 oktober 2023
 4. Beroep dhr. E. Meijerman tegen opzegging lidmaatschap
  Nadat het bestuur aanvankelijk de ledenvergadering het verzoek voor wilde leggen om dhr. Meijerman te ontslaan als voorzitter en bestuurslid, is de situatie verder geëscaleerd. Dat heeft erin geresulteerd dat het bestuur het lidmaatschap van dhr. Meijerman heeft opgezegd. Hiertegen staat beroep bij de ledenvergadering open, waar dhr. Meijerman gebruik van maakt. Uiteraard kan bij dit agendapunt  stilgestaan worden bij de hele gang van zaken die geleid heeft tot het genomen besluit.
  In verband met de privacy worden de stukken van dit agendapunt alleen onder de leden verspreid en niet gepubliceerd op onze (openbare) website. De leden die zich voor de ALV hebben aangemeld, krijgen de stukken automatisch toegezonden. Belangstellende leden die de stukken van dit agendapunt willen ontvangen kunnen deze opvragen via bestuur@veerponten.nl. We gaan ervan uit dat in verband met de privacy er voorzichtig wordt omgesprongen met de stukken.
 5. Voordracht Ben Vegter als voorzitter
 6. Jaarstukken 2023
  6.1 Jaarverslag vereniging 2023
  6.2 Jaarrekening 2023
  6.2a Toelichting door de penningmeester
  6.2b Verslag en advies kascommissie en reactie van bestuur
  6.2c Voorstel décharge bestuur m.b.t. 2023
  6.3 Benoeming nieuwe leden en reserveleden kascommissie
 7. Pontjesnieuws
 8. De Nationale Veerpontjestoerfietsroute
  Inleiding over dit prachtige boek door Niko Winkel, auteur
 9. Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken worden z.s.m. op de website geplaatst.

13.00 – 14.00 u

 • Lunch, aangeboden door de vereniging

14.00 – 17.00 u

 • Gelegenheid tot bezoek aan het Nationaal Reddingmuseum
  Films, modellen, voorwerpen, schilderijen en reddingboten vertellen de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op zee. Bezoekers kunnen in het museum onder andere een echte redding meemaken in de VR-experience, windkracht 10 ervaren en de zee trotseren op de vaarsimulator. Daarnaast biedt het museum vaartochten aan door de mooie binnenhaven van Den Helder.
 • Of uitstapje naar Texel
  U kunt ook de veerpont naar Texel kunnen nemen. Op zaterdag 18 mei vaart er elk half uur een boot. Voetgangers betalen de ouderwetse prijs van € 2,50 voor een retourtje.

Streamen ALV

De laatste twee ALV’s zijn online gestreamd, zodat leden vanuit huis mee kunnen kijken en stemmen. Nadeel hiervan is dat er geen controle is over wie er kijkt en wie er stemt. Een lid kan een link opvragen, waarmee gestreamd en gestemd kan worden. Die link kan zonder restrictie gedeeld worden met anderen, die dan ook allemaal kunnen streamen en stemmen.

Aangezien we geen waterdicht systeem hebben en dat er ook niet op korte termijn kan komen, hebben we besloten om de ALV van 18 mei niet te streamen.

Documenten

3.0 Notulen en besluitenlijst Algemene Leden Vergadering Najaar 2023

5.0 Voordracht Ben Vegter als voorzitter

6.1 Jaarverslag 2023

6.2 Jaarrekening 2023

6.2.b Verslag over het jaar 2023 kascommissie

6.2.c Voorstel decharge aan het bestuur over het beleid 2023

6.3 Voordracht lid en reservelid kascommissie

De leden die zich voor de ALV hebben aangemeld, krijgen de stukken automatisch toegezonden.

Aanmelden

De aanmeldingstermijn is beëindigd.

Parkeren

Op het parkeerterrein Willemsoord Zuid in Den Helder kunt u gratis parkeren.

Openbaar vervoer

De hoofdentree van de Kampanje op Willemsoord ligt op 900m (ca. 10 minuten lopen) vanaf het treinstation Den Helder CS. Vanaf het station gaat u rechtsaf de Beatrixstraat in (oriëntatiepunten V&D/Boons Viswereld), de winkelstraat tot het einde uitlopen. Bij de Weststraat linksaf en vervolgens rechtsaf over de wandelbrug. Hier volgt u de bewegwijzering naar de hoofdingang van De Kampanje.

 

(Bijgewerkt 13 mei 2024)