Algemene Ledenvergadering

Eind Januari 2024 nieuws over de ledenvergaderingen  2024!

 

De najaarsvergadering 2023 vond plaats op zaterdag 14 oktober 2023 bij het Binnenvaartmuseum. Mooi museum, gerund door vrijwilligers, geïnteresseerd? Op naar Werf van de Biesbosch 94 (voorheen Maasstraat 94), 3313 CR Dordrecht.

de Marot, een van de museumschepen, nog varend

De vergadering ging gepaard met een lekkere lunch en daarna de mogelijkheid tot bezoek aan het Binnenvaartmuseum en een rondvaart door de havens van Dordrecht. De leden konden ook thuis meedoen.

Kort verslag

Het jaarplan en de begroting 2024 werden na bespreking aangenomen. Ook een kleine wijziging van het huishoudelijk reglement kreeg algemene steun. We lichtten de ontwikkelingen bij de Triodoscertificaten toe, vooralsnog houdt de vereniging die vast. We toonden het breed gedragen nieuwe logo met een nieuwe banner, binnenkort op deze site. We informeerden de leden over een samenwerkingsexperiment met DOVA, de data organisatie van de vervoersregio’s. We behouden de regie over onze pontendatabase. Onze pontenman verzorgde weer een trendoverzicht van de ontwikkelingen rond ponten. De aanwezigen stapten na de lunch in 2 ploegen op de museumrondvaart of een enkel/retour Waterbuis naar Rotterdam. Jos Hubens, directeur museum en ambassadeur van de vereniging Binnenvaart sloot af met een boeiende inleiding over de geschiedenis van de aankoop en opknappen  museumschepen en de permanente tentoonstelling.