Ben Vegter nieuwe voorzitter Vrienden van de Veerponten

Ben Vegter is zaterdag 18 mei 2024 door de Algemene ledenvergadering benoemd als voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Veerponten.

Hij is 40 jaar en woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Leeuwarden. Ben heeft in het verleden het nodige met scheepvaart te maken gehad: als militair werkte hij op Rijksvaartuigen, daarna als Maritiem Officier in de zeevaart.

Ben is ook inspecteur waldienst geweest bij Wagenborg Passagiersdiensten, die de Waddenveren op Ameland en Schiermonnikoog verzorgt. Ben werkt nu als technisch adviseur Vastgoed bij de gemeente Den Helder.

Techniek

Ben is bijzonder geïnteresseerd in alle technische aspecten van veerponten. Hij wil een verbindend voorzitter zijn en ziet het bestuur vooral als team, waarin harmonieus wordt samengewerkt.

De nieuwe voorzitter volgt Eef Meijerman op, die niet langer deel uitmaakt van het bestuur. Het bestuur gaat met oud-bestuursleden nader bekijken hoe de expertise van Eef Meijerman het best voor de vereniging ingezet kan worden.

(27 mei 2024)