Bestuur

In het bestuur van Vereniging Vrienden van de Veerponten zitten:

Ben Vegter (voorzitter, kennisdelen, pontvrijwilligers)

Hans de la Mar
(penningmeester, secretaris ai)

Jan van der Leij
(Algemeen lid, Werkgroep Gelderland, Vrijwilligers)

John Ruiter

John Ruiter (website, pr)

 

Vrijwilligers

Gelukkig zijn er meer vrijwilligers actief in de vereniging:

We kennen de ‘ambassadeurs’, leden die zich willen inzetten voor het promoten van de veerponten en van de vereniging. Hieronder een foto van deze ambassadeurs.

Op de foto van links naar rechts:
Hans Donker (Arnhem), Willemien van Trijffel (Rotterdam), Harry Hoefnagel (Heusden), Jaap van Dam (Bergen op Zoom) en  Ineke van Rotterdam (Rotterdam). Hans Donker en Ineke van Rotterdam hebben hun ambassadeurschap inmiddels beëindigd.

Harry, Jaap en het bestuur werken aan een nieuwe opzet en impuls aan de Ambassadeurs,  c.q. lokale vertegenwoordigers (rollen representant vereniging en lokaal netwerker, contactpersoon en bewaker gang van zaken ponten en belangenbehartiger rond behoud en ontwikkeling van regionale pontveren). Harry is de trekker van de ambassadeursgroep. De vereniging is dringend op zoek naar leden die een of meer van de rollen rond een groep pontjes bij hem/haar onder de hoede wil nemen.

Jacques Guldenmundt is trekker belangenbehartiging, hij formuleerde met de voorzitter de algemene uitgangspunten, trok met bestuurslid Jan van der Leij aan de  succesvolle Werkgroep Gelderland.

Arja Lodder (foto) verzorgt al jaren de ledenadministratie, inning en administratie contributie, fysieke en digitale mailingen  en ondersteunt de penningmeester.

Jaarlijks vormen we ook de kascommissie van twee leden. Jaarlijks wordt een lid voor twee jaar benoemd, alsmede een reservelid.

Bij het bijhouden van de gegevens op de pontenkaart worden we ondersteund door Willem Jan Wiebosch

Voor onze stand op evenementen als de Fiets- en Wandelbeurs maken we ook dankbaar gebruik van inzet van vrijwilligers.