Bestuur

In het bestuur van Vereniging Vrienden van de Veerponten zitten:


Eef Meijerman
(voorzitter)

Hans de la Mar
(penningmeester)

Jan van der Leij
(Algemeen lid, Werkgroep Gelderland, Vrijwilligers)

John Ruiter (website, pr)

Kandidaat bestuurslid (besluit ALV 13 mei)

Ben Vegter (Kennisdelen, Pontvrijwilligers)

Vrijwilligers

Gelukkig zijn er meer vrijwilligers actief in de vereniging:

We kennen de ‘ambassadeurs’, leden die zich willen inzetten voor het promoten van de veerponten en van de vereniging. Hieronder een foto van deze ambassadeurs.

Op de foto van links naar rechts:
Hans Donker (Arnhem), Willemien van Trijffel (Rotterdam), Harry Hoefnagel (Heusden), Jaap van Dam (Bergen op Zoom) en  Ineke van Rotterdam (Rotterdam). Hans Donker en Ineke van Rotterdam hebben hun ambassadeurschap inmiddels beëindigd. Harry, Jaap en de voorzitter werken aan een nieuwe opzet en impuls aan de “Ambassadeurs”,  c.q. Lokale vertegenwoordigers, zij kunnen de rollen representant vereniging en lokaal netwerker, contactpersoon en bewaker gang van zaken ponten en belangenbehartiger rond behoud en ontwikkeling van de pontveren in hun gebied. Harry is de trekker van de ambassadeursgroep. De vereniging is dringend op zoek naar leden die een of meer van de rollen rond een groep pontjes bij hem/haar onder de hoede wil nemen. Contact helpt en wordt gewaardeerd, bleek in Gelderland.

 

Jacques Guldenmundt is trekker belangenbehartiging, hij formuleerde met de voorzitter de algemene uitgangspunten, trok met bestuurslid Jan van der Leij aan de  succesvolle Werkgroep Gelderland. De enige vraag is nog hoe succesvol.

Arja Lodder verzorgt al jaren de ledenadministratie, inning en administratie contributie, fysieke en digitale mailingen  en ondersteunt de penningmeester.

Jaarlijks vormen we ook de kascommissie van twee leden. Jaarlijks wordt een lid wordt voor twee jaar benoemd en een reservelid.

Bij het bijhouden van de gegevens op de pontenkaart worden we ondersteund door Willem Jan Wiebosch

Ook ons optreden op de Fiets- en Wandel Beurs werd mede mogelijk door vrijwilligers. Als het lukt nog meer vrijwilligers te vinden gaan we in het najaar naar de 50Plus beurs.