Nieuwe bestuursleden gezocht

 Vereniging

De vereniging is in 1982 opgericht en wil de voorwaarden voor het in de vaart houden van ponten verbeteren en mensen daarvoor mobiliseren  De 2000 leden samen met pontvrijwilligers, overheden, partnerorganisaties, eigenaren en exploitanten van de veerverbindingen in Nederland proberen dat te bereiken.

We doen dat o.a. door de interactieve kaart op de website veerponten.nl waarmee we de leden en vele wandelaars en fietsers op elk moment zicht geven op waar ponten en pontjes zijn, of ze varen en of je nog meer moet weten als je ze die dag wil gebruiken. De 2-maandelijkse Nieuwsbrief gaat naar zo’n 1000 adressen en informeert over nieuwe ontwikkelingen etc.

Subsidies worden verstrekt voor verbeteringen van de toegankelijkheid. De vereniging wil nu de beperkingen voor ten minste het komende voorjaar, de zomer en het begin van het najaar vervallen zijn, een slinger aan haar ambities geven. Daar hebben we vooral eerst meer mensen voor nodig.

Ambitie

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer en  betere pontjes. Dat ze blijven varen is niet vanzelfsprekend bleek en blijkt ook weer in 2021 en 2022. Ook al zijn ze van groot belang voor wandel- en fietsroutes – ook goede voor fysiek en geestelijke gezondheid-, verbindingen naar scholen en tussen gemeenschappen en hun culturele waarde. Vele kwamen er dankzij bewoners uit de omgeving.

Op diverse plaatsen in het land staat het voortbestaan op het spel. Ook de bereikbaarheid van een aantal verbindingen kan nog beter. We zoeken daarbij de samenwerking met organisaties van wandelaars, fietsers en de veerexploitanten en hun organisaties.

We willen sinds 2020 de missie steviger oppakken. We zijn een beetje op gang, maar we hebben echt meer handen nodig. Landelijk en lokaal. We hebben leden die veel kunnen en zich betrokken voelen. Dat bleek uit de enquête in de zomer van 2020; een potentieel wat de vereniging nog maar nauwelijks benut.

De vereniging wil haar inzet versterken, juist omdat we de gebruikers en vrijwilligers vertegenwoordigen, kunnen we verschil maken. We hebben geen zakelijke belangen. We willen dan ook zichtbaarder en beschikbaarder zijn, juist ook voor de pontvrijwilligers. Ook daar moet de vereniging voor worden versterkt. De basis is er, sterke leden, een reserve waar we een eerste investering mee kunnen doen.  Een sterk bestuur kan daarmee aan de slag. Hoor jij daarbij?

Uitbreiding bestuur

Kortom het versterken van het bestuur is – naast het vergroten van de financiële middelen en opzetten van een vrijwilligersnetwerk – een belangrijk middel om de hogere ambitie te bereiken.

We zoeken op  de allereerste plaats een nieuwe penningmeester nu de huidige na vele jaren inzet in mei afzwaait.  Daarnaast zoek we ook maar liefst drie andere leden. Deze terreinen zijn  in ontwikkeling en veelbelovend.

Je doet het niet alleen, elk bestuurslid heeft een inhoudelijk aandachtsveld (portefeuille), een tweede doet mee en we doen het als bestuur samen. Ook krijg je een of meerdere provincies onder je hoede. Verder zoeken we voor de actieplannen vrijwilligers die, samen met het betrokken bestuurslid, een actie gaan uitvoeren.

Bestuurssamenstelling en vaardigheden

We zien winst in het versterken van de variatie qua achtergrond in het bestuur. Die kan groter qua jongeren, vrouwen, spreiding over het land, cultuur, actieve betrokkenheid. Kennis, ervaring, motivatie tellen zwaar, de variatie van invalshoeken versterken telt ook stevig.

We verwachten geïnteresseerden inzet en kunde meebrengen. Naast gepast enthousiasme voor de inhoud, ambitie, inzet en vaardigheden om verenging verder te ontwikkelen in de in het beleidsplan en meerjarenprogramma aangegeven richting, vragen we affiniteit / ervaring met vergelijkbaar (bestuurs)werk en beschikbare tijd. Afhankelijk van je ambitie voor praktische inzet naast het besturen kost het een halve tot hele dag per week. Tot slot is kennis, kunde en ervaring op de genoemde/vacante beleidsterreinen en actiegebieden zeker een pré.

Verkorte profielen vacatures

Vacature 1 Penningmeester

 • Zorg voor begroting
 • Verantwoording voor jaarrekening
 • Verantwoording voor administratie en kwartaalrapportages
 • Verantwoording voor ledenadministratie, verwerken bijdragen, betalingen facturen en verwerken bankmutaties i.s.m. administratieve ondersteuning
 • Behandeling, advies bestuursbesluit en afhandeling subsidieaanvragen
  Zie ook Verantwoordelijkheid penningmeester (pdf)

Vacature 2 Portefeuille leden en vrijwilligers lokaal

 • Verantwoording voor Aanspreekpunt/aansturen actieplan lokale verenigingsvertegenwoordigers, ogen en oren vereniging (ambassadeurs).

Vacature 3 Portefeuille pontleden en pontvrijwilligers

 • Platform en actieplan platform pontvrijwilligersgroepen,
 • Verantwoording voor kaart-, publieksdeel site en nieuwsbrief i.o.m. de trekker

Vacature 4 Kennismanagement vrijwilligersponten

 • Verantwoording voor kennismanagement veerponten voor pontgroepen

Nb. Op verzoek zijn de meer uitgebreide profielen beschikbaar, evenals die van de reeds zittende bestuursleden

Toelichting penningmeester

We hebben Peter-Alex, onze afzwaaiende penningmeester, gevraagd waarom je vooral penningmeester moet willen worden:

Het is dankbaar werk om als penningmeester een bijdrage aan een organisatie met een zo hoge aaibaarheidsfactor als de Vrienden van de Voetveren te mogen leveren. Een vereniging met een nuttig doel én met vriendelijke, betrokken leden. Als penningmeester bouwde ik voort op het werk van mijn voorganger(s). In de afgelopen zeven jaren is o.a. gewerkt aan de digitalisering van de financiële administratie. Daarnaast is besloten over te stappen naar een andere bank en een andere website-beheerder.

Ik hoop dat mijn opvolger hierop kan voortborduren en ook nieuwe vormen zal vinden om de ambities van de vereniging waar te maken. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het genereren van meer inkomsten en de mogelijke integratie van de leden- en financiële administraties.

Het aardige van de rol van een penningmeester is, dat  er niet alleen op de centen gepast moet worden, maar dat er actief een bijdrage aan het beleid in ruime zin geleverd kan worden. Dat maakt het werk boeiend(er) en waardevol.

Peter-Alex van Meir, Maart 2022

Contact en aanmelden

Voor informatie kun je bellen met de voorzitter Eef Meijerman, 0611387508 of via Signal of Whatsapp. Op het tabblad ‘Over ons’ vind je de belangrijkste stukken. Je kunt je belangstelling doorgeven via info@veerponten.nl Iedereen die zich voor 15 april meldt, kunnen we zeker meenemen in de voorbereidingen van de ALV van 14 mei.

Graag naast je naam en mailadres ook je telefoonnummer vermelden. Eef Meijerman neemt dan z.s.m., kan een, twee dagen zijn,  contact met je op en kan ook vertellen hoe het proces verder verloopt. Vragen staat vrij!