Nieuwe bestuursleden gezocht

Vereniging

De vereniging is in 1982 opgericht en wil de voorwaarden voor het in de vaart houden van ponten verbeteren en mensen daarvoor mobiliseren  De 2000 leden samen met pontvrijwilligers, overheden, partnerorganisaties, eigenaren en exploitanten van de veerverbindingen in Nederland proberen dat te bereiken.

We doen dat nu in hoofdzaak op twee manieren. Ten eerste door de interactieve ponrtenkaart openingspagina van de website veerponten.nl. Iedereen leden, vele wandelaars en fietsers krijgen op elk zicht op waar ponten en pontjes zijn, of ze varen en of je nog meer moet weten als je ze die dag wil gebruiken. Ten tweede door op te komen voor pontjes. Dat betekent ook samenwerken, in- en extern communiceren, zorgen voor vrijwilligers en geld. Verder moet de vereniging ook draaien. We communiceren intern via het ledenbulletin en extern met het nieuws op deze site, met de 2-maandelijkse Nieuwsbrief -zo’n 1000 adressen- en nog spaarzaam via social media. We willen tenslotte op termijn ook weer een uitwisselingsplatform voor pontvrijwilligers zijn.

Spaarzaam worden tenslotte subsidies verstrekt voor verbeteringen van de toegankelijkheid.

De vereniging geeft sinds in het  voorjaar van 2022 de beperkingen vervallen zijn, een slinger aan haar ambities gegeven. U vindt deze in het Jaarplan 2023 Daar hebben we vooral eerst meer mensen voor nodig. U bijvoorbeeld.

Ambitie

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer en  betere pontjes. Dat ze blijven varen is niet vanzelfsprekend bleek en blijkt ook steeds weer. Zie ons Nieuws. Ponten kunnen duurder worden, minder gaan varen, kleiner worden of verdwijnen ook al zijn ze van groot belang voor wandel- en fietsroutes – ook goed voor fysiek en geestelijke gezondheid-, verbindingen naar scholen en tussen gemeenschappen en hun culturele waarde. Een overtocht is bijna altijd genieten. Vele ponten kwamen er dankzij bewoners uit de omgeving. Daar liggen onze roots.

Op diverse plaatsen in het land staat het voortbestaan op het spel. Ook de bereikbaarheid van een aantal verbindingen kan nog beter. We hebben daarbij de samenwerking met organisaties van wandelaars, fietsers in de Veerpontencoalitie gevonden en werken ook samen met de veerexploitanten en hun organisaties.

We zijn nu aardig op gang, maar we hebben echt meer handen nodig. Landelijk en lokaal. We hebben leden die veel kunnen en zich betrokken voelen. Dat bleek uit de enquête in de zomer van 2020; een potentieel wat de vereniging nog maar nauwelijks benut.

De vereniging versterkt haar inzet. Juist omdat we de gebruikers en vrijwilligers vertegenwoordigen, kunnen we verschil maken. We hebben geen zakelijke belangen. We willen dan ook nog zichtbaarder en beschikbaarder zijn, juist ook voor de pontvrijwilligers. Ook daar moet de vereniging voor worden versterkt. De basis is er, sterke leden, een reserve waar we een eerste investering mee kunnen doen.  Een sterk bestuur kan daarmee aan de slag. Hoor jij daarbij?

Uitbreiding bestuur

Kortom het versterken van het bestuur is – naast het vergroten van de financiële middelen en opzetten van een vrijwilligersnetwerk – een belangrijk middel om de hogere ambitie te bereiken.

We zoeken nog twee leden, voorop een secretaris

Je doet het niet alleen, elk bestuurslid heeft een inhoudelijk aandachtsveld (portefeuille), een tweede doet mee en we doen het als bestuur samen. Ook krijg je een of meerdere provincies onder je hoede. Verder zoeken we voor de actieplannen vrijwilligers die, samen met het betrokken bestuurslid, een actie gaan uitvoeren.

Bestuurssamenstelling en vaardigheden

We zien winst in het versterken van de variatie qua achtergrond in het bestuur. Die kan groter qua jongeren, vrouwen, spreiding over het land, cultuur, actieve betrokkenheid. Kennis, ervaring, motivatie tellen zwaar, de variatie van invalshoeken versterken telt ook stevig.

We verwachten geïnteresseerden inzet en kunde meebrengen. Naast gepast enthousiasme voor de inhoud, ambitie, inzet en vaardigheden om verenging verder te ontwikkelen in de in het beleidsplan en meerjarenprogramma aangegeven richting, vragen we affiniteit / ervaring met vergelijkbaar (bestuurs)werk en beschikbare tijd. Afhankelijk van je ambitie voor praktische inzet naast het besturen kost het een halve tot hele dag per week. Tot slot is kennis, kunde en ervaring op de genoemde/vacante beleidsterreinen en actiegebieden zeker een pré.

Verkorte profielen vacatures

Vacature 1 Secretaris

  • Bewaken en ontwikkelen governance vereniging, o.a. statuten/HR (2022) en ontwikkelen werkprocedures, werkafspraken, archief
  • Voorbereiden bestuursvergaderingen i.o.m. voorzitter, bewaken planning acteis/activiteiten
  • Aansturen secretariële ondersteuning, als wedaar voor kiezen

Ook mogelijk 2e bestuurslid op inhoudelijke taken als

  • Trekker werving vrijwilligers voor actieplannen
  • Gebruikskwaliteit veerponten vanuit gebruikersoptiek
  • Co-zorg kennismanagement veerponten, optiek gebruiker
  • Ontwikkeling verenigingswebsite
  • Nieuwsbrief, ledenbulletin

of andere of alleen secretaristaken.

Als secretaris ben je de verbindende factor en spil in ons werk. Je houdt overzicht over de activiteiten, bewaakt de samenhang, zorgt voor tijdige bespreking en besluiten over initiatieven en faciliteiten, brengt groepen die elkaar nodig hebben met elkaar in contact, houdt overzicht van ons werk en versterkt ons in- en externe netwerk. Je zorgt dat vragen snel landen bij degene met de antwoorden en de vrager dat ook weet. Zoals in alle functies zit er ook corvee in de taken, maar als je er lol in hebt om verschillende mensen tot goede samenwerking rond onze inzet te smeden, maakt dat niet uit en liggen hier kansen. Je wordt in het practische werk ondersteund door eenorganisatorische kracht of vrijwilliger.

Vacature 2 Portefeuille leden en vrijwilligers lokaal

  • Verantwoording voor Aanspreekpunt/aansturen actieplan lokale verenigingsvertegenwoordigers, ogen en oren vereniging (ambassadeurs) samen met de voorzitter

Nb. Op verzoek zijn de meer uitgebreide profielen beschikbaar, evenals die van de reeds zittende bestuursleden

Contact en aanmelden

Voor informatie kun je bellen met de voorzitter Eef Meijerman, 0611387508 of via Signal of Whatsapp. Op het tabblad ‘Over ons’ vind je de belangrijkste stukken. Je kunt je belangstelling doorgeven via [email protected].  Iedereen die zich meldt, kunnen we zeker meenemen in de voorbereidingen van de ALV van het naajaar. Tot die tijd kun je meedraaien in het bestuur als aspirant bestuurslid.

Graag naast je naam en mailadres ook je telefoonnummer vermelden. Eef Meijerman neemt dan z.s.m. contact met je op, kan een, twee dagen later zijn en kan ook vertellen hoe het proces verder verloopt. Vragen staat vrij!