Nieuwe bestuursleden gezocht

Vereniging

De vereniging is in 1982 opgericht en wil de voorwaarden voor het in de vaart houden van ponten verbeteren en mensen daarvoor mobiliseren  De 2000 leden samen met pontvrijwilligers, overheden, partnerorganisaties, eigenaren en exploitanten van de veerverbindingen in Nederland proberen dat te bereiken.

We doen dat o.a. door de interactieve kaart op de website veerponten.nl waarmee we de leden en vele wandelaars en fietsers op elk moment zicht geven op waar ponten en pontjes zijn, of ze varen en of je nog meer moet weten als je ze die dag wil gebruiken. De 2-maandelijkse Nieuwsbrief gaat naar zo’n 1000 adressen en informeert over nieuwe ontwikkelingen etc.

Subsidies worden verstrekt voor verbeteringen van de toegankelijkheid. De vereniging wil nu de beperkingen voor ten minste het komende voorjaar, de zomer en het begin van het najaar vervallen zijn, een slinger aan haar ambities geven. Daar hebben we vooral eerst meer mensen voor nodig.

Ambitie

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer en  betere pontjes. Dat ze blijven varen is niet vanzelfsprekend bleek en blijkt ook weer in 2021 en 2022. Ook al zijn ze van groot belang voor wandel- en fietsroutes – ook goede voor fysiek en geestelijke gezondheid-, verbindingen naar scholen en tussen gemeenschappen en hun culturele waarde. Vele kwamen er dankzij bewoners uit de omgeving.

Op diverse plaatsen in het land staat het voortbestaan op het spel. Ook de bereikbaarheid van een aantal verbindingen kan nog beter. We zoeken daarbij de samenwerking met organisaties van wandelaars, fietsers en de veerexploitanten en hun organisaties.

We willen sinds 2020 de missie steviger oppakken. We zijn een beetje op gang, maar we hebben echt meer handen nodig. Landelijk en lokaal. We hebben leden die veel kunnen en zich betrokken voelen. Dat bleek uit de enquête in de zomer van 2020; een potentieel wat de vereniging nog maar nauwelijks benut.

De vereniging wil haar inzet versterken, juist omdat we de gebruikers en vrijwilligers vertegenwoordigen, kunnen we verschil maken. We hebben geen zakelijke belangen. We willen dan ook zichtbaarder en beschikbaarder zijn, juist ook voor de pontvrijwilligers. Ook daar moet de vereniging voor worden versterkt. De basis is er, sterke leden, een reserve waar we een eerste investering mee kunnen doen.  Een sterk bestuur kan daarmee aan de slag. Hoor jij daarbij?

Uitbreiding bestuur

Kortom het versterken van het bestuur is – naast het vergroten van de financiële middelen en opzetten van een vrijwilligersnetwerk – een belangrijk middel om de hogere ambitie te bereiken.

We zoeken op  de allereerste plaats een nieuwe penningmeester nu de huidige na vele jaren inzet in mei afzwaait.  Daarnaast zoek we ook maar liefst drie andere leden. Deze terreinen zijn  in ontwikkeling en veelbelovend.

Je doet het niet alleen, elk bestuurslid heeft een inhoudelijk aandachtsveld (portefeuille), een tweede doet mee en we doen het als bestuur samen. Ook krijg je een of meerdere provincies onder je hoede. Verder zoeken we voor de actieplannen vrijwilligers die, samen met het betrokken bestuurslid, een actie gaan uitvoeren.

Bestuurssamenstelling en vaardigheden

We zien winst in het versterken van de variatie qua achtergrond in het bestuur. Die kan groter qua jongeren, vrouwen, spreiding over het land, cultuur, actieve betrokkenheid. Kennis, ervaring, motivatie tellen zwaar, de variatie van invalshoeken versterken telt ook stevig.

We verwachten geïnteresseerden inzet en kunde meebrengen. Naast gepast enthousiasme voor de inhoud, ambitie, inzet en vaardigheden om verenging verder te ontwikkelen in de in het beleidsplan en meerjarenprogramma aangegeven richting, vragen we affiniteit / ervaring met vergelijkbaar (bestuurs)werk en beschikbare tijd. Afhankelijk van je ambitie voor praktische inzet naast het besturen kost het een halve tot hele dag per week. Tot slot is kennis, kunde en ervaring op de genoemde/vacante beleidsterreinen en actiegebieden zeker een pré.

Verkorte profielen vacatures

Vacature 1 Secretaris

  • Bewaken en ontwikkelen governance vereniging, o.a. statuten/HR (2022) en ontwikkelen werkprocedures, werkafspraken, archief
  • Voorbereiden bestuursvergaderingen i.o.m. voorzitter
  • Aansturen secretarieel/organisatorische ondersteuning

Ook mogelijkinhoudelijke taken als

  • Trekker werving vrijwilligers voor actieplannen
  • Gebruikskwaliteit veerponten vanuit gebruikersoptiek
  • Co-zorg kennismanagement veerponten, optiek gebruiker

of andere of alleen secretaristaken.

Als secretaris ben je de verbindende factor en spil in ons werk. Je houdt overzicht over de activiteiten, bewaakt de samenhang, zorgt voor tijdige bespreking en besluiten over initiatieven en faciliteiten, brengt groepen die elkaar nodig hebben met elkaar in contact, houdt overzicht van ons werk en versterkt ons in- en externe netwerk. Je zorgt dat vragen snel landen bij degene met de antwoorden en de vrager dat ook weet. Zoals in alle functies zit er ook corvee in de taken, maar als je er lol in hebt om verschillende mensen tot goede samenwerking rond onze inzet te smeden, maakt dat niet uit en liggen hier kansen. Je wordt in het practische werk ondersteund door eenorganisatorische kracht of vrijwilliger.

Vacature 2 Portefeuille leden en vrijwilligers lokaal

  • Verantwoording voor Aanspreekpunt/aansturen actieplan lokale verenigingsvertegenwoordigers, ogen en oren vereniging (ambassadeurs).

Vacature 3 Portefeuille pontleden en pontvrijwilligers

  • Platform en actieplan platform pontvrijwilligersgroepen

Vacature 4 Kennismanagement vrijwilligersponten

  • Verantwoording voor kennismanagement veerponten voor pontgroepen

Nb. Op verzoek zijn de meer uitgebreide profielen beschikbaar, evenals die van de reeds zittende bestuursleden

Contact en aanmelden

Voor informatie kun je bellen met de voorzitter Eef Meijerman, 0611387508 of via Signal of Whatsapp. Op het tabblad ‘Over ons’ vind je de belangrijkste stukken. Je kunt je belangstelling doorgeven via info@veerponten.nl.  Iedereen die zich meldt, kunnen we zeker meenemen in de voorbereidingen van de ALV van het naajaar. Tot die tijd kun je meedraaien in het bestuur als aspirant bestuurslid.

Graag naast je naam en mailadres ook je telefoonnummer vermelden. Eef Meijerman neemt dan z.s.m. contact met je op, kan een, twee dagen later zijn en kan ook vertellen hoe het proces verder verloopt. Vragen staat vrij!