Doorvaren Pannerden-Millingen in de winter blijft spannend

24-08-23 Volgens de Gelderlander, editie Liemers van die donderdag, is het doorvaren van Pannerden-Millingen vanaf 1  januari 2024 nog niet zeker. Wij lazen al eerder dat de wethouder Zevenaar, Arthur Boone, het bericht van zijn collega Erik Weijers van 27 juli, zie daar, erg voorbarig vond. Wij en de Veerpontencoalitie collega’s volgen de zaak ook  nauwkeurig. Volgens onze contacten is de toestand nog steeds dat er voor dit jaar een akkoord is, dus tot en met december en en wordt doorgewerkt aan een ontwerp meerjarenakkoord tussen de betrokken gemeenten en de exploitant. Ook over Doornewaard-Millingen. Alle details zijn nog niet rond en de gemeentebegrotingen worden pas in november vastgesteld. Dus de definitieve witte rook kan dan pas komen, want tenslotte ligt het budgetrecht bij de gemeenteraden. Wij verwachten nog steeds een goede afloop. Maar zoals de opera uitdrukking zegt, “it ain’t over until the fat lady sings”. Vrij vertaald, “je weet maar nooit”. We gaan er verder van uit dat nieuwe provinciale portefeuillehouder Klaas Ruitenberg een mislukking van dit overleg ook geen fijne start zou vinden.