Meer afvaarten Holwerd en Ameland per 1 augustus

01-08-23 Holwerd-Ameland verbeteringen in augustus

Wagenborg Passagiersdiensten, verder WPD,  voert per 1 augustus verbeteringen in de dienstregeling door. Bij voldoende hoog water 1 meter boven NAP, meestal, c.q. vaak genoeg, zijn er meestal 11 afvaarten per dag, exclusief de sneldiensten. Deze geldt tot en met 7 september. De verbeterde dienstverlening is volgens WPD mogelijk nu nader onderzoek door bureau Marin is gebleken dat er toch twee “nieuwe” passeerplekken zijn. Op 11 augustus komt het definitieve onderzoeksrapport van Marin uit. Zowel voor de grote boten als voor  de sneldienst. Door metingen rond de passerplekken en afbakening daarvan met boeien door Rijkswaterstaat kunnen deze ook veilig gebruikt worden. WPD volgt nu ook het advies van bewoners en gemeente om 5 kwartierdiensten te varen, waardoor er voldoende tijd is voor op- en afstappen/rijden en vertraging niet langer is ingebouwd. In augustus zijn door WPD geen reserveringen afgemeld.

Probleem is nu de aansluiting op de Arriva bussen bij een deel van  de aankomsten en afvaarten in Holwerd. Arriva kan de snelle wisselingen van de WPD dienstregeling organisatorisch niet bijhouden. Dit probleem zou op 8 augustus opgelost moeten zijn. We hopen dan ook dat de dienstregeling na 7 september als ook scholieren er weer afhankelijk van zijn tijdig wordt vastgesteld en voldoende ruimte heeft.

Voor personen is reserveren nog altijd “uitgesteld” en nu ook een zaak van overleg. WPD meldt verder dat er met de gemeente over een urgentieregeling wordt gesproken waarbij de Amelander eigen autovervoer nodig heeft.

Zie de volgende links voor het actuele afvaarten overzicht Ameland-Holwerd v.v. inclusief de extra afvaarten en de pdf  dienstregeling per 1 augustus Ameland-Holwerd v.v., de regeuliere dienstregeling.

Zie de  volgende links voor het actuele afvaarten overzicht Schiermonnikoog-Lauwersoog v.v.  en de pdf dienstregeling per 1 augustus Schiermonnikoog Lauwersoog v.v..

Wij blijven iedereen steunen, die opkomt voor een goede regeling waarbij de veiligheid weliswaar gewaarborgd is, maar daarbij veel denkkracht en flexibiliteit wordt ingezet om ook goed vervoer voor primair de eilanders en voorts voor de bezoekers op leefbaar en duurzaam peil te houden. WPD meldt nu blij te zijn met het constructieve overleg met het ministerie I&W, Rijkswaterstaat, Commissaris der Koning Friesland, burgemeesters gemeenten Ameland en Schiermonnikoog, Rover, Consumentenplatform Waddenveren Oost en de Amelander Ondernemers Vereniging. Wij vinden dat overleg ook een goede ontwikkeling en roepen WPD deze nieuwe koers, los van eenzijdige maatregelen te blijven volgen. Dit zeer zwaar samengestelde overleg op 27 juni werd nodig door de eerdere eenzijdige halvering van de dienstverlening door WPD, die tot zeer veel boze Amelanders, een unanieme motie tot ingrijpen in de gemeenteraad van Ameland, kamervragen en onze brief leidde. Zie ons eerdere bericht.