Pontje Nieuwer ter Aa nog niet uit de vaart

Er is nieuwe hoop dat de pont tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen over het Amsterdam Rijnkanaal ook na 31 december blijft varen. De Tweede Kamer vindt dat de pont niet uit de vaart mag worden genomen, zolang er geen alternatief is voor de omfietsroute voor vooral scholieren. Een motie daarover is door de meerderheid aangenomen.

Het actiecomité Laat ons niet zwemmen is net als de Vereniging Vrienden van de Veerponten ontzettend blij met deze uitkomst. We vinden dat er naar ons en alle andere belangenorganisaties is geluisterd.

Onmisbaar

De pont is onmisbaar voor de inwoners en vooral de scholieren uit Nieuwer ter Aa dat 130 jaar geleden door de aanleg van het kanaal geïsoleerd kwam te liggen. Veel kinderen gaan ’s ochtends met de pont naar school in Breukelen en ’s middags weer terug. De huidige omfietsroute is 6 kilometer lang, langs het kanaal, niet verlicht en druk met auto’s.

Toch vond het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het begin dit jaar het goed idee om het pontje per 1 januari 2023 op te heffen. Het overstekende pontje zou een gevaar vormen voor het toenemende scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. De Tweede Kamer vindt nu dat er eerst een alternatief moet zijn.

Brug

De gemeente, de provincie en de rijksoverheid zijn met elkaar in gesprek over de aanleg van een brug. Vooralsnog zonder resultaat. Daarom moet het pontje blijven varen tot er een alternatief is, vindt de Tweede Kamer. Om de veiligheid van opvarenden in de tussentijd te beschermen, moet de afstand tussen de pont en andere schepen worden verdubbeld tot 600 meter, vindt het actiecomité. Overigens kan de minister de motie nog naast zich neerleggen.

(8 november 2022)