Gemeenten Berg en Dal en Zevenaar starten bemiddeling in conflict Pannerden-MIllingen mede op verzoek Veerpontencoalitie en St. Pieterpad

De Veerpontencoalitie, inmiddels bekend van de petitie Behoud de Gelderse Veren, probeerde samen met de Stichting Pieterpad de pont Pannerden-Millingen, een essentiële schakel in zowel het Pieterpad als de  LF rijnroute, weer zo snel mogelijk in de vaart te krijgen. Het is gelukt om bemiddeling op gang te krijgen.

Het stilliggen tot 1 april of zelfs 1 mei heeft flinke tot grote gevolgen voor de lokale economie en werkgelegenheid in de gemeenten Berg en Dal en Zevenaar. Uiteraard is het volgens de exploitant noodgedwongen stilleggen voor de bewoners die de pont nodig hebben voor sociaal en/of woon-werk verkeer bijzonder vervelend. Extra tijd voor omrijden (lopen niet te doen), vaak met vervuilender vervoer. Ook de lokale horeca wordt zwaar getroffen, ook Horeca Nederland vroeg dan ook om bemiddeling. Het Pieterpad werd tot verdriet van de gebruikers tijdelijk omgelegd via Kleef en takte na Berg en Dal weer aan op de oude route. Permanent omleggen, het Pieterpad doet niet aan zomer- en winterroutes, dreigt.

We hebben in een Brief aan colleges en raden Zevenaar en Berg en Dal de oevergemeenten en uiteraard ook exploitant Kievits Veerdiensten bemiddeling aangeboden. Als vereniging waren we bereid om een bijdrage voor 2023 voor te financieren. We zijn daar met betrokkenen het gesprek over aangegaan. De exploitant en de gemeenten Berg en Dal en Zevenaar hebben inmiddels positief gereageerd. De mede door ons gesuggereerde bemiddelaar Jan Wijnia, adviseur VNG Gelderland, ex-wethouder Nijmegen en oud gemeente secretaris buurgemeente Lingewaard bemiddelt nu een aantal weken. Er wordt gerekend en overlegd over een structurele oplossing voor de komende jaren. Daar wordt ook de pont Doornenburg/Millingerwaard, ook in exploitatie bij de familie Kievits in meegenomen. Van ons voorschot aanbod wordt geen gebruik gemaakt. Partijen zijn voorzichtig optimistisch. Dat geldt ook voor de St. Pieterpad, die in de niet uit te stellen nieuwe uitgave van de gids de bestaande route heeft opgenomen. De gids heeft nu wel een kleinere oplage.

Onder `Reactie Veerpontencoalitie` vindt u het antwoord van de gemeente Berg en Dal. Het antwoord van de gemeente Zevenaar is vergelijkbaar. De gemeenten trekken samen op. Opvallend is dat de provincie Gelderland niet in actie is gekomen, terwijl grote schade dreigt. We hopen en verwachten dat onder het nieuwe bestuur de provincie haar regietaak weer oppakt. Zie nieuwe versies berichten Petitie en Groot Gelders Verendebat.

De pont startte weer met een zomerdienst op 1 april. Let op het stoplicht bij het veer op onze pontenkaart.

Wordt vervolgd. Veel achtergrond en actueel nieuws vindt u bij de Gelderlander, die er een reeks artikelen aan heeft gewijd.

(15 januari en 3 april 2023)

Brief aan colleges en raden Zevenaar en Berg en Dal

Reactie veerpontencoalitie.