VNG Gelderland biedt betrokkenen rapport “Perspectief voor de Veren” aan en wil actie

Provincie, Oevergemeenten, VEEON en Veerpontencoalitie (pontgebruikers) door VNG Gelderland tot actie opgeroepen

Veerpontencoalitie heeft haar reactie gepubliceerd

De VNG Gelderland was de eerste die in actie kwam naar aanleiding van het leeglopen van het Verenfonds in de adfgelopen jaren. Zij bereikten na jaren van veel bestuurlijk, ambtelijk en politiek getouwtrek, statenmoties, provinciebeleidsbrieven, dat onder regie van de partijen van het Verenfonds over opvolging kon worden nagedacht en overhandigde op 9 maart het rapport Perspectief op de Gelderse veren aan de 4 betrokken groepen. Daarvoor werd Eef Meijerman uitgenodigd, naast de VEEON, de oevergemeenten en de gedeputeerde. Eef sprak bij de overhandiging in Brummen namens de Veerpontencoalitie een voorlopige reactie uit. De Veerpontencoalitie heeft inmiddels haar reactie uitgebracht zie het persbericht Gelderse veren_ druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico – Fietsplatform en de reactie 20230412-Reactie-Veerpontencoalitie-op-het-VNG-rapport-

De VNG beschrijft in het rapport op treffende wijze de waardevolle bijdrage van ponten op tal van terreinen en het plezier, de belangen, waarden voor inwoners en bezoekers en de historie die de ponten vertegenwoordigen. Het politiek ambtelijk proces dat tot het verdwijnen van de provincie uit beeld leidde wordt goed neergezet. Het rapport beschrijft de ontwikkeling van een knoppenmodel waarmee de financiƫle positie en het perspectief van een pont op een uniforme wijze geanalyseerd en besproken kan worden. Dat is een goede basis voor transparant overleg tussen betrokkenen. De VNG beveelt aan een eventueel uit deze analyse blijkend resterend exploitatiegat 50/50 door provincie(s) en oevergemeente(n) op te laten vangen.

De VNG sluit af met conclusies en aanbevelingen. De Veerpontencoalitie deelt het gevoel van urgentie. Nog maar minder dan 9 maanden tot 2024 en de provinciale onderhandelingen gaan niet alleen over ponten.

Veerpontencoalitie gaat op grond definitieve reactie in gesprek hoe nu z.s.m. verder.

De VNG heeft de Veerpontencoalitie uitgenodigd voor een vervolggesprek op korte termijn over de verdere aanpak. Daar gaan we op in na het verspreiden van ons voorstel coalitie tekst en het uitbrengen van onze definitieve reactie. We gaan er van uit dat we goede bondgenoten kunnen zijn. Wordt vervolgd.

Bericht 4 april op 13 april geupdated