Vrienden van de Veerponten luiden de noodklok voor de Gelderse Veren

Afgelopen zaterdag 29 oktober vierde de landelijke Vereniging Vrienden van de Veerponten haar veertigjarig bestaan.  Dat gebeurde tijdens een vaartocht van Deventer naar Zutphen vice versa.

Tijdens die tocht vond ook de algemene ledenvergadering van de vereniging plaats. De ruim 160 aanwezige leden gingen unaniem akkoord met een door een vijftal leden ingediende resolutie over het Gelderse Verenfonds.

Zoals bekend is de provincie Gelderland van plan om Stichting Veren Gelderland en het bijbehorende fonds na 2023 op te heffen. Via de resolutie roepen de Vrienden van de Veerponten de Gelderland op om Gelderse veerdiensten ook na 2024 te ondersteunen. Dat is noodzakelijk vanwege de belangrijke functie die veerponten vervullen op het terrein van duurzame mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid, recreatie en toerisme. Stuk voor stuk zijn dit functies die van groot provinciaal belang zijn.

Samen met collega-organisaties als Fietsersbond en Wandelplatform, alsmede met de organisaties van veerexploitanten en de oevergemeenten zal de vereniging zich de komende maanden krachtig inzetten voor behoud van provinciale ondersteuning voor de Gelderse veerponten.

De Gelderse politieke partijen is al gevraagd om het cruciale belang van de veerponten in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. En in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten wordt begin 2023 een manifestatie met debat georganiseerd om de Gelderse politiek te overtuigen van het belang van duurzame provinciale ondersteuning voor de veerponten.

Voor nadere toelichting en onderbouwing verwijzen we naar de inhoud van de hieronder bijgevoegde motie en het op 1 november uitgebrachgte Persbericht resolutie

5.4 Resolutie Noodklok voor de Gelderse veren – ALV

(31 oktober 2022)