Amsterdam-Rijnkanaal

Een foto van eind jaren ’60. Over het Amsterdam-Rijn kanaal voeren een zestal veerwagens van Rijkswaterstaat, o.a. bij Nieuwersluis zoals op deze foto. Eigenlijk kun je niet spreken van varen, want de pont (veerwagen) reed over rails, die waren gelegd op de bodem van het Amsterdam-Rijnkanaal. De veerwagen rijdt dwars over het kanaal. De te vervoeren auto en fietsers staan in de lengterichting van het kanaal. De veerwagen landt aan in een inham, de auto en wielrijders verlaten de veerwagen links aan de overzijde weer rechts.

De veerwagens zijn verdwenen na de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Foto: verzameling Henk de Leeuw.