Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 juli 2021

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 10 juli van 10.00 tot 12.00 uur online via Zoom.

Vergadering, aanmelding en stukken

We houden noodgedwongen de vergadering met behulp van het programma ZOOM. U kunt ZOOM gratis downloaden maar dat hoeft niet, u kunt ook zonder. De leden hebben in inmiddels per mail of per post een uitnodiging ontvangen met de link naar de meeting.

We vergaderen digitaal omdat we ten eerste niet zeker zijn van het op 10 juli toegestane aantal deelnemers. Ten tweede weten we sinds kort dat het Markpontje dat onderdeel zou vormen van de jaarvergadering, dan niet kan varen omdat de kades niet tijdig zijn aangepast én vanwege de geldende 1,5 metermaatregel. Onder de landelijke noodwetgeving is het toegestaan een algemene ledenvergadering op deze wijze te organiseren.

Op 10 juli bent u vanaf 09.45 welkom en om 10 uur begint de vergadering met een korte uitleg van de spelregels van het op deze wijze vergaderen.

Ook al vergaderen we digitaal vragen wij u om zich toch aan te melden via onze website www.veerponten.nl/ALV. Of via een e-mail naar info@veerponten.nl. U kunt daar ook kenbaar maken of u de vergaderstukken wilt hebben.

De vergaderstukken worden desgevraagd aan u toegestuurd. Dat gebeurt in principe per e-mail maar het kan ook per post. In dat laatste geval  willen we dat dan uiterlijk 2 juli weten. Verder kunt u de stukken natuurlijk ook op onze website inzien.

Nazending stukken

Omdat de werving van nieuwe bestuursleden nog gaande is, ontvangt u de voordracht later (uiterlijk een week tevoren) via de mail of per post. Mocht u de nazending niet ontvangen, dan kunt u de voordracht ook op onze website lezen (www.veerponten.nl/ALV

Extra ledenbijeenkomst in september 2021

In september gaan we zoals het er nu voor staat, weer een fysieke bijeenkomst houden waar we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. Daar willen we drie dingen doen.

Ten eerste een interessant onderwerp met een bezoek aan een plek waar we meer over ponten en hun ontwikkeling kunnen leren door kijken en luisteren naar enthousiaste kenners.

Ten tweede samen de actiepunten uit het jaarplan uitwerken en verder vorm geven en last but not least een gezellige bijeenkomst.

De vorm bepalen we nog,  lunch, high team, borrel. Zodra het programma vaste vormen heeft aangenomen laten we dat aan u weten per e-mail, post en uiteraard op onze website. U ziet dan meteen het nieuwe bestuur en de trekkers in actie en hopelijk werkt het ook aanstekelijk en gaat u ook meedoen. Maar meedenken is ook prima.