Amsterdam krijgt vier nieuwe elektrische ponten op het IJ

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het besluit van het college om vier nieuwe elektrische veerponten aan te schaffen.

De nieuwe ponten vervangen drie dieselveerponten en dragen zo bij aan de doelstelling om volledig uitstootvrij te varen op het IJ. De uitbreiding van de vloot speelt ook in op het groeiend aantal reizigers op het IJ.

In 2024 zal de eerste nieuwe elektrische veerpont gaan varen, daarna wordt ieder half jaar een nieuwe veerpont in gebruik genomen. Met de vier nieuwe elektrische veerponten zegt Amsterdam wereldwijd een van de voorlopers te zijn op het gebied van uitstootvrij personen- en gemotoriseerd vervoer op het water.

Verduurzamen

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer, Luchtkwaliteit en Water): “We zien dat steeds meer reizigers gebruik maken van de veerponten over het IJ. Een toename van het aantal reisbewegingen betekent ook meer uitstoot, daarom moet de vloot verduurzamen. De intensivering van de veerverbinding maakt bovendien onderdeel uit van het programma ‘Sprong over het IJ’, waarmee de verbinding met stadsdeel Noord en de regio wordt verbeterd. Naast verschillende brugverbindingen en een tunnel zijn ook de IJ-veren essentieel voor de bereikbaarheid.”

Toename aantal reizigers over het IJ

Na de oplevering van de nieuwe ponten beschikt Amsterdam over 15 veerponten op het IJ, vier hiervan zijn elektrisch. Gemiddeld reizen zo’n 70.000 passagiers per dag met de IJ-veren. Dit aantal zal de komende jaren flink toenemen door uitbreiding van het aantal woningen en werkplekken aan beide zijden van het IJ. De bedoeling is dat de vloot zal doorgroeien naar 18 IJ-veren in 2030, waarvan er minimaal zeven elektrisch zijn.

(28 februari 2022)

Ontwerp van de nieuwe elektroveren