We zoeken een nieuw bestuurslid voor opbouw Vrijwilligersnetwerk

Vereniging Vrienden van de Veerponten wil zich nog meer inzetten en beter zichtbaar en meer beschikbaar zijn. Een sterk vrijwilligersnetwerk hoort daarbij. Daarom zoeken we een bestuurslid voor dit belangrijke terrein.

Vereniging

De vereniging is in 1982 opgericht en wil de voorwaarden voor het in de vaart houden van ponten verbeteren en mensen daarvoor mobiliseren. De 2000 leden, samen met pontvrijwilligers, overheden, partnerorganisaties, eigenaren en exploitanten van de  veerverbindingen in Nederland, proberen we dat te bereiken.

We doen dat o.a. door de interactieve kaart op de website www.veerponten.nl waarmee we de leden en vele wandelaars en fietsers op elk moment zicht geven op waar ponten en pontjes zijn, of ze varen en of je nog meer moet weten als je ze die dag wil gebruiken. De tweemaandelijkse nieuwsbrief gaat naar zo’n 1000 adressen en informeert over nieuwe ontwikkelingen etc. Subsidies worden verstrekt voor verbeteringen van de toegankelijkheid.

Ambitie

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer en betere pontjes bijgekomen. Dat ze blijven varen is niet vanzelfsprekend. Vele kwamen er dankzij bewoners uit de omgeving. Op diverse plaatsen in het land staat het voortbestaan op het spel. Ook de bereikbaarheid van een aantal verbindingen kan nog beter.

We zoeken daarbij de samenwerking met organisaties van wandelaars, fietsers en de pontexploitanten. Op de laatste algemene ledenvergadering hebben we besloten om de missie steviger  op te pakken. Landelijk en lokaal.

We hebben leden die veel kunnen en zich betrokken voelen. Dat bleek uit de enquête in de zomer van 2020; een potentieel wat de vereniging nog maar nauwelijks benut.

De vereniging wil haar inzet versterken. We willen ook zichtbaarder en beschikbaarder zijn. Ook daar moet de vereniging voor worden versterkt. De basis is er, sterke leden, een reserve waar we een eerste investering mee kunnen doen.  Een sterk bestuur kan daarmee aan de slag. Hoor jij daarbij?

Uitbreiding bestuur

Het versterken van het bestuur is – naast het vergroten van de financiële middelen en opzetten van een vrijwilligersnetwerk – een belangrijk middel om de hogere ambitie te bereiken.

Tijdens de afgelopen ALV hebben al drie nieuwe bestuursleden benoemd, maar we zoeken er nog één. Eén die sterk is in de start en ontwikkeling van het vrijwilligerswerk.

Je doet het niet alleen, elk bestuurslid heeft een inhoudelijk aandachtsveld (portefeuille), een tweede doet mee en we doen het als bestuur samen. Ook krijg je een of meer provincies onder je hoede. Verder zoeken we voor de actieplannen vrijwilligers die, samen met het betrokken bestuurslid, een actie gaan uitvoeren. Zie daarvoor de andere werving.

Bestuurssamenstelling en vaardigheden

We zien winst in het versterken van de variatie qua achtergrond in het bestuur. Die kan groter qua jongeren, vrouwen, spreiding over het land, cultuur, actieve betrokkenheid. Kennis, ervaring, motivatie tellen zwaar, de variatie van invalshoeken versterken telt ook stevig.

Het spreekt voor zich dat je als geïnteresseerde ‘iets’ meebrengt. Naast gepast enthousiasme voor de inhoud, ambitie en vaardigheden om verenging verder te ontwikkelen in de in het beleidsplan aangegeven richting, affiniteit / ervaring met vergelijkbaar (bestuurs)werk en beschikbare tijd (1/2 dag per week) is kennis, kunde en ervaring op het genoemde/vacante beleidsterrein en actiegebied zeker een pré.

Meer informatie en vervolg

Als je wil sturen we een informatiepakket met relevante stukken. Denk aan het beleidsplan 2018-2023, begroting 2021, concept-jaarplan 2021-2022 met de acties. Op deze website krijg je ook een indruk van de vereniging, met o.a. de prachtkaart. Je kan het informatiepakket aanvragen bij info@veerponten.nl We sturen het je dan digitaal toe. Je kunt voor meer persoonlijke toelichting bellen met Eef Meijerman, 06-11387508, voorzitter.

Als je interesse hebt dan vragen we je jouw gemotiveerde sollicitatie via info@veerponten.nl graag zo snel mogelijk aan ons toe te sturen. We nemen dan contact met je op en maken eventueel een afspraak voor een kennismaking met het bestuur.