De Ferry vaart zelfstandig over de Groote Sloot in Warmond

In Warmond vaart per 23 juli 2021 het eerste autonome veerpontje van Nederland. De Ferry is een elektrisch pontje dat vaart op energie uit eigen zonnepanelen. Het vaart autonoom en automatisch tussen de Koudenhoorn en de Kagerzoom over de Groote Sloot. In de proefperiode die duurt tot 1 oktober 2021 vaart voor de zekerheid nog een schipper mee, maar op den duur is het de bedoeling dat de bemanning op de kade blijft.

Initiatiefnemer The Future Mobility Network noemt het veer de pont van toekomst. “De pont kan met behulp van allerlei technieken straks zonder schipper varen. Je roept hem op met een app. Voor Warmond (gemeente Teylingen) is gekozen omdat deze gemeente al betrokken bij dit project was en heeft haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar geschikte locaties.”

De proefperiode wordt gebruikt om allerlei zaken te onderzoeken. De ontwikkeling en bouw van Ferry is betaald door The Future Mobility Network en Next Generation Shipyards. De provincie Zuid-Holland financiert het onderzoek. Tijdens de proefperiode is een schipper aanwezig. Studenten van de TU Delft doen onderzoek naar de beleving van de bezoekers en naar de technische aspecten van het veer.

Kagerzoom-Koudenhoorn

De nieuwe verbinding tussen Kagerzoom en Koudenhoorn is voor voetgangers en fietsers en aanvullend aan de fietsbrug. De oversteek is gratis, maar een fooitje voor de schipper mag. De pont vaart van vrijdag tot met zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Na de proefperiode vindt een evaluatie plaats. Als de gemeente Teylingen de pont na de proefperiode continu in gebruik willen nemen, dan volgt een nieuwe vergunningsaanvraag. Voor de huidige voorzieningen zijn de nodige vergunningen verleend.

Zie elders op deze website de vaarinformatie van de Ferry.

(22 juli 2021)