Dordrecht en Altena zoeken toenadering tot Riveer voor exploitatie veerdienst Biesbosch

De gemeente Gorinchem gaat onderzoeken of de Gorinchemse veerdienst Riveer de exploitatie van het autoveer Kop van ’t Land kan verzorgen. De gemeenten Altena en Dordrecht hebben bij Gorinchem om die samenwerking verzocht. De veerpont vormt een cruciale verbinding vormt tussen de Brabantse en Hollandse Biesbosch.

Deze stap volgt op het uitblijven van de beloofde inzet van een elektrische veerpont door de huidige exploitant, Blue Amigo, een toezegging die onderdeel was van de concessieovereenkomst uit 2019.

Blue Amigo

De betrokken gemeenten, die momenteel gezamenlijk de veerdienst Kop van ’t Land beheren, hebben sinds het niet nakomen van deze afspraak door Blue Amigo, actief gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de veerverbinding te verbeteren. De keuze voor Riveer als mogelijke nieuwe exploitant is ingegeven door haar bewezen capaciteit in het beheren van veerdiensten, waaronder vier veerverbindingen binnen de gemeente Altena.

Het college heeft uitgesproken open te staan voor deze samenwerking, maar benadrukt dat er eerst een grondig onderzoek zal plaatsvinden naar de haalbaarheid en voordelen van deze potentiële samenwerking. Een definitieve beslissing wordt verwacht in april 2024.

Verduurzaming

Deze mogelijke overgang naar Riveer zou niet alleen de operationele efficiëntie kunnen verbeteren, maar ook bijdragen aan de verduurzaming van de veerdienst. Dit is in lijn met de bredere milieudoelstellingen van de betrokken gemeenten en biedt een kans om de veerdienst Kop van ‘t Land te moderniseren en beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

De veerverbinding speelt een belangrijke rol in de regionale bereikbaarheid en is tevens van waarde voor het toerisme in de Biesbosch. De uitkomst van dit onderzoek en de uiteindelijke beslissing zal daarom van groot belang zijn voor zowel de lokale gemeenschappen als voor bezoekers van dit natuurgebied.

(11 december 2023)