Eerste elektrische pont in Amsterdam afgeleverd

De eerste volledig elektrische veerpont is in de derde week van april 2021 aan het GVB in Amsterdam afgeleverd. Deze is bestemd voor de veerdienst over het Noordzeekanaal. De eerste tijd vaart de pont alleen nog maar rond de thuishaven in Amsterdam. Het personeel moet er mee worden opgeleid, de apparatuur moet worden getest. Naar verwachting kan de pont pas in het vierde kwartaal echt worden ingezet. Volgens de huidige plannen gaat dat gebeuren op de verbinding van Velsen-Zuid naar Velsen-Noord.

Er varen op drie locaties veerponten over het Noordzeekanaal. Naast Velsen is dat in Buitenhuizen en bij de Hembrug. Op alle drie deze locaties wil het GVB de huidige veerponten vervangen door gelijke ponten als degene die nu is afgeleverd. In totaal komen er vijf veerponten voor deze verbindingen. Normaal zijn er twee in Velsen, en ieder één in Buitenhuizen en Hembrug. Eén veerpont kan dan als reserve dienen.

Tijd voor wat nieuws

De huidige veerponten zijn echt aan het eind van hun leven. Ze dateren alle uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Regelmatig komt het voor dat er een storing is. Dan wordt de tweede pont van Velsen eventueel overgebracht naar de andere locatie waar de pont defect is, met als gevolg dat het regelmatig gebeurt dat er in Velsen maar één veerpont beschikbaar is voor de dienst. Verwacht wordt dat na de ingebruikname van de nieuwe veerponten achter de rug is.

De nieuwe veerponten zijn iets langer dan de huidige (41 meter t.o.v. 39,3 meter). Het aantal passagiers dat ermee naar de overkant kan is groter (400 tegenover nu 300). Er kunnen maximaal 20 auto’s een plekje vinden.

De indeling van de pont is flexibel. Bij een groter aanbod van fietsers is het mogelijk het hek dat de afscheiding vormt met het autodek te verplaatsen. Dan is er ruimte voor minder auto’s maar meer ruimte voor fietsers.

(27 april 2021)