Gelderland trekt portemonnee om verlieslijdende veerponten te behouden

De Gelderse veerpontsector ontvangt financiële steun van de provincie door middel van een nieuw subsidieplan. Dit initiatief komt nadat het eerdere verenfonds, dat jaarlijks ongeveer een miljoen euro verdeelde, in 2022 werd stopgezet.

Onder het nieuwe plan zal jaarlijks een half miljoen euro beschikbaar zijn om pontjes die in financiële nood verkeren te ondersteunen. Veerponten die jaarlijks meer dan €50.000 tekortkomen, kunnen rekenen op dekking van de helft van hun tekort. Dit heeft geleid tot zowel opluchting als zorgen onder veerpontgebruikers en -eigenaren.

Opluchting en bezorgdheid

Voorzitter Eef Meijerman van de Vereniging Vrienden van de Veerponten erkent de stap van de provincie als een positieve ontwikkeling, maar twijfelt of het voldoende zal zijn om de sector duurzaam te ondersteunen. De stijgende kosten en de beperkte financiële dekking baren zorgen over de toekomstige levensvatbaarheid van vele veerdiensten. Meijerman pleit voor een uitgebreider steunpakket, inclusief leningen voor de aanschaf van nieuwe pontjes of voor renovatieprojecten.

Kritische geluiden over subsidievoorwaarden

Het nieuwe subsidiebeleid heeft ook kritiek ontvangen. Sommigen vrezen dat het systeem, dat alleen de grootste verliezen compenseert, niet stimuleert tot efficiënt beheer van middelen. Dirk van Uitert, betrokken bij het Drielse veer, wijst op de halvering van de beschikbare middelen vergeleken met het vorige fonds, wat de financiële druk op veerponten verhoogt.

Roep om proactief beleid

De roep om een proactiever beleid vanuit de provincie klinkt steeds luider. Stakeholders benadrukken het belang van vooruit plannen om te voorkomen dat veerponten in financiële problemen komen. De huidige situatie en het nieuwe financiële plan vormen een belangrijke stap, maar de toekomst van veerponten in Gelderland blijft een punt van zorg en discussie.

(27 februari 2024)