Gemeenten dragen 75.000 euro bij in exploitatietekort Maasveren

De gemeenten Oss, West Maas en Waal, en Maasdriel zetten zich in voor de toekomstige stabiliteit van de Maasveren. Samen zullen zij jaarlijks €75.000 bijdragen om het exploitatietekort van de Stichting Maasveren op te vangen. 

De gemeente Oss neemt de leiding door 50% van dit bedrag voor haar rekening te nemen, terwijl West Maas en Waal 40% bijdraagt en Maasdriel 10%. Deze bijdragen zijn cruciaal nu het Verenfonds, een vroegere financiële steun, niet meer bestaat en de veerdiensten kampen met verliezen.

Met de verdwijning van het Verenfonds staat de toekomst van de vijf veerverbindingen over de Maas onder druk. Om deze essentiële verbindingen te behouden, zijn de betrokken gemeenten in gesprek met de provincies Gelderland en Noord-Brabant. De ouderdom van de veerponten, variërend van veertig tot tachtig jaar, maakt vervanging en verduurzaming een prioriteit.

De gemeenten stellen als harde voorwaarde dat er binnen een jaar een plan moet liggen voor deze noodzakelijke vernieuwing, hoewel de financiële bijdrage voor de vervanging van de vloot primair van de provincies verwacht wordt.

Rol

De gemeenten benadrukken dat zij geen invloed zullen uitoefenen op de tarieven of vaartijden; die beslissingen blijven bij Stichting Maasveren. Het belang van de veerverbindingen wordt erkend door alle betrokken partijen, inclusief de provinciale besturen, die hebben aangegeven open te staan voor ondersteuning bij het versterken van deze verbindingen, mits de exploitatie duurzaam is veiliggesteld.

(18 april 2024)