Gemeenten helpen bij verkoop Bronkhorsterveer

De gemeenten Brummen en Bronckhorst spannen zich samen in om de veerverbinding tussen Brummen en Bronkhorst te behouden. De huidige eigenaar van de veerpont, die al meer dan 70 jaar oud is, probeert zijn bedrijf al enige tijd te verkopen zonder succes.

Hoewel beide gemeenten het niet als hun taak zien om zelf een veerverbinding te onderhouden, erkennen zij het belang ervan voor zowel toerisme als cultureel erfgoed. Ze zijn daarom actief op zoek naar manieren om de verkoop van de veerpont aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers.

Het gemeentebestuur van Brummen benadrukt het brede maatschappelijke draagvlak voor het behoud van de veerpont. De gemeenten zijn bereid faciliteiten te bieden, maar de exploitatie van de veerpont blijft voor hen een private aangelegenheid. De afgelopen tijd is er intensief overlegd met de eigenaar van de veerpont en zijn adviseur.

Provincie Gelderland

Ook de provincie Gelderland heeft belangstelling getoond voor het behoud van veerverbindingen in de regio. Naar aanleiding van een petitie die door meer dan 26.000 personen is ondertekend, heeft de provincie zelfs een budget van 500.000 euro gereserveerd voor het behoud van veerverbindingen in Gelderland. Dit benadrukt het provinciale beleid om veerverbindingen actief te ondersteunen.

Volgens het gemeentebestuur is de overname van een veerdienst een complexe en kostbare aangelegenheid, waarbij financiering een belangrijk knelpunt vormt. De gemeente Brummen biedt ondersteuning, waaronder juridische expertise en advies over financiële aspecten, aan de huidige eigenaar van de veerpont, de heer Wijers. De gemeente benadrukt echter ook de noodzaak van terughoudendheid om potentiële kopers niet af te schrikken.

Onlangs heeft de huidige eigenaar  weer gesprekken gevoerd met mogelijke kopers voor het Bronkhorsterveer. Wat betreft de gemeenten is het vertrouwen groot dat er een oplossing wordt gevonden voor het behoud van deze voor de regio belangrijke veerverbinding.

(7 december 2023)