Gemeenten steunen vijf Maasveren

De gemeenteraad van Oss heeft ingestemd met een voorstel om financiële steun te verlenen aan Stichting de Maasveren voor de komende acht jaar. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 37.500 euro.

Samen met de bijdragen van de twee andere oevergemeenten komt het totale bedrag uit op 75.000 euro per jaar. Dit geld is bedoeld om het exploitatietekort van De Maasveren tot 2031 te dekken. Hierdoor kunnen de vijf pontjes over de Maas blijven varen.

De Osse partijen vinden het belangrijk om voor een langere periode geld toe te zeggen, zodat er meer financiële zekerheid komt. De Maasveren hebben al jaren financiële problemen, maar de Osse politiek ziet de veren als een essentieel onderdeel van het verkeersnetwerk in de gemeente.

Verduurzamen

Voor de lange termijn wordt er ook gekeken naar de provincies Noord-Brabant en Gelderland. De veerponten zijn oud en niet duurzaam, en moeten uiteindelijk vervangen worden. Dit zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen, en de gemeente Oss hoopt daarom op hulp van de provincies. Duidelijkheid hierover is er nog niet. Stichting de Maasveren moet eerst een goed verduurzamingsplan presenteren voordat de provincies kunnen beslissen over eventuele ondersteuning.

(17 mei 2024)