Keer op keer tegenslag bij Duits pontje Weener

Een bericht uit het buitenland, maar toch wel van belang voor Groningse fietsers. Net over de grens bij Nieuweschans lag een spoorbrug over de Ems met daaraan bevestigd een fietspad. Eind 2015 werd deze brug door een zeeschip zodanig beschadigd dat de brug voorlopig buiten gebruik is. Er is lang gepraat en volgens de laatste berichten zal er pas rond 2022 een nieuwe brug komen.

Voor fietsers betekent dit, dat men een flink stuk moet omfietsen. Daarom zijn er al diverse plannen gemaakt om een fietspontje op die plaats in de vaart te brengen. Maar dat ging niet zo gemakkelijk als gedacht.

Eerst was er onenigheid over de vraag wie het pontje zou moeten betalen. Toen dat besproken was, kwam men met een pontje dat eerder in Wales gevaren had. Helaas bleek dat pontje niet door de keuring te komen. Het beschikte over een benzinemotor (mag niet in publieke veerboten in Duitsland) en de deur van de cabine was een paar centimeter te klein.

Toen er eindelijk een ander pontje was gevonden leek het pontje toch te kunnen gaan varen; de planning was met Pinksteren 2018. Let wel, dat is nu al drie jaar na de aanvaring van de brug.

Soap

Maar de soap blijkt nog niet ten einde te zijn. Op de plaats waar het pontje moet komen te liggen is er een steil pad over de dijk; dit werd vroeger gebruikt in de tijd (lang geleden) toen er ook een pontje voer. In het bestek voor het nieuwe pontje staat een nieuw geasfalteerd fietspad van 200 meter over de dijk ingetekend.

Maar volgens de Meyer Werft in Papenburg (die het pontje gaat betalen) lijkt het erop dat niemand dat pad zal gaan gebruiken want het oude pad is namelijk veel korter. De werf maakt nu bezwaar tegen dit pad. Zonder pad wil de gemeente echter het pontje niet in dienst stellen. Volgens hen is het steile pad niet geschikt voor zware e-bikes.

Hoe de soap zal eindigen weten we niet. Maar feit is, dat er na de aanvaring in 2015 inmiddels al drie jaren zijn verstreken zonder dat er een pontje is.

(11 september 2018)