Korte terugblik Algemene Ledenvergadering (3 oktober 2020)

Vereniging Vrienden van de Veerponten hield zaterdag 3 oktober haar Algemene Ledenvergadering in Utrecht. Vanwege de geldende beperkingen was het een andere vergadering dan normaal: zo mochten er maximaal dertig bezoekers aanwezig zijn, was de lunch aan aparte tafeltjes en was er ook geen middagprogramma, zoals dat normaal wel het geval is.

Afgelopen jaren heeft het bestuur geïnvesteerd in verbetering van de uitstraling van de vereniging. Zo zijn nieuwe banners aangeschaft om te gebruiken op bijvoorbeeld de Fiets- en Wandelbeurs. Eerder was de website al grondig aangepakt, hierin blijven we constant adviseren om onze bezoekers juiste en volledige  informatie te kunnen geven.

Toekomst

Onder de nieuwe voorzitter Eef Meijerman heeft het bestuur gesproken over de toekomst van de vereniging. Afgelopen zomer heeft de vereniging een enquête rondgestuurd om te kijken wat leden en niet-leden verwachten en willen van de vereniging. De respons was enorm, ruim 1.000 reacties. A

lle cijfers en tips die al deze inzendingen hebben opgeleverd zijn enorm waardevol en voor het bestuur een duidelijk signaal dat de vereniging voorziet in een behoefte. Leden en  niet-leden geven blijk van betrokkenheid en willen regelmatig ook bijdrage aan uitvoering.

Het bestuur wil een volgende stap zetten in de groeiambities door onder andere de binding met lokale verenigingen uit te breiden en de samenwerking te zoeken met andere organisaties in hetzelfde werkveld. De aanwezigen zijn blij met deze ambitie en akkoord met de ambities van het bestuur en het bijbehorende prijskaartje.

(20 november 2020)