Ledenvergadering 9 mei gaat niet door, verplaatst naar 3 oktober

Geachte leden, beste voetveervrienden en -vriendinnen,

Allereerst wil ik iedereen in deze tijden gezondheid wensen. Verder wens ik u sterkte als u in uw naaste omgeving met ziekte of zelfs met verlies te maken heeft.

Corona is de aanleiding dat ik dit opschrijf, maar het geldt natuurlijk net zo goed voor ander onheil.  Velen van u zullen ook met inkomstenderving te maken hebben. Ik hoop dat u uiteindelijk allen deze crisis goed doorkomt.

Ook de vereniging ondervindt de gevolgen van de maatregelen ter indamming van het virus. We hebben dan ook besloten dat de aangekondigde ledenvergadering op 9 mei niet kan doorgaan. We hebben deze voorlopig verplaatst naar zaterdag 3 oktober op dezelfde locatie. De gegevens volgen elders op de site.

Datum 3 oktober reserveren

Hoewel nu niet met zekerheid te stellen is of er op die datum beperkingen zullen gelden voor bijeenkomsten met rond de honderd mensen, verzoek wij u toch deze datum te reserveren. Als er nadere voorwaarden aan de vorm worden gesteld zullen wij die uiteraard in acht nemen. Uw gezondheid staat voorop.

Wij hopen als de ALV op 3 oktober mogelijk is velen van u weer gemotiveerd en betrokken als altijd te mogen ontvangen. Wij wensen dat u de komende maanden, uiteraard rekening houdend met de regels, aan uw gezondheid en plezier kunt blijven werken door te wandelen en fietsen al dan niet met gebruik van de veren.

Op onze onvolprezen interactieve kaart op deze site  kunt u zien of ze, al dan niet  met beperkingen kunnen varen. Bewaar ook op de ponten en bij het op- en afstappen en eventueel betalen de gevraagde afstand. Volg de instructies van de vrijwilligers en het personeel.

Jaarstukken

Het vervallen van de ledenvergadering betekent dat wij de jaarstukken 2019 niet conform de statuten voor 1 juli kunnen vaststellen. De kascontrolecommissie heeft inmiddels wel haar werk kunnen doen. De wet voorziet dat in bijzondere omstandigheden bijzonder beleid kan worden gevoerd en dat het bestuur aan haar taken kan blijven werken.

Uiteraard is zo’n lange periode zonder ledenvergadering niet de tijd voor grote beleidswijzigingen. Het bestuur doet echter wel wat zij noodzakelijk acht voor het goed werken aan de doelstelling en legt daar op de eerstvolgende ALV verantwoording over af.

Uitstel

Ondertussen houden wij u via de nieuwsbrief, deze site en Facebook op de hoogte van onze inzet en resultaten. We publiceren de jaarrekening in de loop van april op deze site met de toelichting dat ze door het uitstel van de jaarvergadering nog niet zijn goedgekeurd door de ALV.

Bestuurslid Jurjen Keuning, die op de ALV zou aftreden blijft aan tot de de eerstvolgende ALV. Na de ALV gaan we werken aan invullen van zijn plek in lijn met wat voor het nieuwe beleid en de competenties van de resterende bestuursleden nodig is.

Extra bijeenkomst

Wij hopen des te meer op uw komst omdat wij op zaterdag 12 september in Utrecht een extra bijeenkomst over versterking van de inzet van de vereniging op lokaal niveau willen praten met leden die daar in geïnteresseerd zijn en met vertegenwoordigers van onze partners. Wij denken vooral aan (oud)ambassadeurs, lokale vrijwilligers, beursvrijwilligers of andere leden die zich op een of andere wijze voor de vereniging willen inzetten.

De uitkomst daarvan mondt uit in een voorstel aan de leden op de jaarvergadering. Voor die tijd zullen wij middels een mailenquête bij zoveel mogelijk leden ideeën daarvoor ophalen en uw mening over wat daarvoor nodig is. De uitnodiging ontvangt u per mail en we geven eind augustus ook meer informatie op deze pagina.

(22 april 2020)