Meer en minder passagiers, Uiterwaarde tevreden

Uiterwaarde, de exploitant van 11 veerponten in het Betuwegebied, kan terugkijken op een goed verlopen vaarseizoen. De meeste veerponten konden meer passagiers overzetten, meestal recreanten. Fietsers, en (met name bij het pontje van Batenburg-Demen) ook wandelaars.

Het mooie zomerweer heeft er natuurlijk aan bijgedragen dat meer mensen een fiets- of wandeltocht gingen maken. De meeste pontjes tellen meer passagiers dan in 2017.

Bij Batenburg-Demen werden in 2018 1000 mensen meer dan in 2017 vervoerd. Het pontje bij de Gouden Ham telde 700 mensen meer, 10 procent meer dan vorig jaar. Het pontje in Ravenstein telde in 2018 ongeveer evenveel mensen als in het jaar ervoor. Bij het pontje bij Renkum kon men terugkijken op een flinke vooruitgang. Dit jaar ruim 13.000 passagiers tegenover ongeveer 9500 passagiers vorig jaar.

Lage Waal

Alleen de pontjes over de Waal gaven lagere cijfers te zien. Dat is een direct gevolg van de lage waterstand in de rivier, waardoor de pontjes al in augustus uit de vaart genomen moesten worden.

Als de pontjes hadden kunnen doorvaren, dan waren er waarschijnlijk ook bij deze pontjes records gebroken, zo laat Uiterwaarde weten. Dus ondanks de slechte cijfers zijn ze toch heel tevreden.

Met het pontje in Beuningen voeren in 2018 14.000 passagiers mee, tegenover 19.500 in 2017. Ook in Druten waren er veel minder passagiers. Nog geen 13.000 tegenover 19.000 vorig jaar. En bij Varik telde Uiterwaarde bijna 12.000 passagiers, 3.000 minder dan het vorig jaar.

(9 november 2018)