Meer pontjes in Friesland gaan langer doorvaren

De proef met langer doorvaren in het (winter)seizoen is de pontjes in Zuidwest-Friesland goed bevallen. VVV Waterland van Friesland gaat daarom de pilot die afgelopen najaar werd gehouden verlengen en uitbreiden.

In Zuidwest-Friesland zijn acht routes ontwikkeld om te fietsen, wandelen of te steppen. De pontjes bij Boornzwaag, Broek en Gaastmeer is daarbij gevraagd om in het weekeinde en de herfstvakantie open te gaan als winterpontje. Om fietsers en wandelaars te wijzen op de extra vaarmogelijkheden zijn (onder)borden met actuele vaartijden bij de toegangswegen naar de pontjes, waar nodig, aangepast.

De pont bij Boornzwaag zette in oktober, november en december 566 passagiers over. De drie pontjes hebben gezamenlijk 1.371 passagiers vervoerd. Volgens de VVV zijn deze aantallen zo bemoedigend dat ze wil onderzoeken of meer pontjes mee kunnen doen. Ook wil ze kijken of de Friese pontjes al in het vroege voorjaar kunnen varen.

(23 januari 2022)