Nachtelijk vaarverbod watertaxi’s treft Ameland hard

Watertaxi’s, lang beschouwd als de levensader voor de bewoners en bezoekers van de Waddeneilanden, worden geconfronteerd met een ingrijpende beperking. Sinds begin 2023 is het voor deze essentiële dienst niet meer toegestaan om na zonsondergang te opereren.

Dit besluit heeft tot grote verbazing en teleurstelling geleid, met name bij burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland, die de impact op de gemeenschap als aanzienlijk beschouwt. Hij uit zijn frustraties in een driedelige serie van Omrop Fryslan, naar aanleiding van het ongeluk tussen de Watertaxi Stormloper en de snelboot Tiger bij Terschelling in 2022.

De kern van het probleem ligt bij de onmogelijkheid voor Veltman Marine Service, een aanbieder van watertaxidiensten, om een nachtelijke vergunning te verkrijgen. De restricties binnen de Wet Natuurbescherming, die de vaarsnelheid tot 20 km/uur beperken, hebben de dienst van zijn essentie beroofd: de belofte van een snelle overtocht. Richard Veltman, de ondernemer achter de service, uit zijn frustratie over het aanzienlijke snelheidsverschil tussen dag en nacht en de oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van veerdiensten, die wel sneller mogen varen.

Gevolgen

Met het wegvallen van de nachtelijke watertaxi’s voelen veel eilandbewoners zich geïsoleerd na de laatste veerboot om 18.45 uur. De burgemeester benadrukt de urgentie van de situatie met voorbeelden van eilandbewoners die voor essentiële zaken, zoals medische noodgevallen of familieomstandigheden, afhankelijk zijn van vervoer naar het vasteland. Zij worden nu gedwongen tot wachten, soms met ernstige consequenties.

De beperking heeft duidelijk gemaakt hoe cruciaal de watertaxi’s zijn voor de leefbaarheid en het welzijn op Ameland. De reacties van eilanders wijzen op een diepgevoelde frustratie over de situatie, die is ontstaan na een ongeluk bij Terschelling. De algemene consensus lijkt te zijn dat de hele gemeenschap nu lijdt onder de gevolgen van een enkel incident.

Gelijkwaardige behandeling

Burgemeester Stoel trekt een vergelijking met hypothetische beperkingen op het vasteland om de absurditeit van de huidige situatie te benadrukken. Hij stelt dat een vergelijkbare situatie, zoals een nachtelijk ‘hek’ rond een grote stad als Amsterdam, ondenkbaar zou zijn en pleit voor een herziening van het beleid dat de nachtelijke mobiliteit van en naar Ameland ernstig belemmert.

(27 februari 2024)