Nieuw pontje in de haven van Harlingen

(27 april 2018)   (pont: Fr45)
Op 26 april 2018 vond de officiële opening plaats van de veerpont over de haven van Harlingen. Dit pontje vaart in een driehoek tussen de Nieuwe Willemskade, de Havendam en de haven (nabij de vertrekplaats van de veerboten naar Terschelling en Vlieland).

Aan deze veerpont is een subsidie verstrekt door de Vereniging Vrienden van de Veerponten, mogelijk gemaakt door een legaat. Wie nu zegt Ik heb dat pontje vorig jaar ook al zien varen, die heeft gelijk. Maar dat betroffen proefvaarten, nog zonder passagiers. Op 26 april was de officiële opening van de pont, vanaf 28 april gaat er gevaren worden.