Nieuw voetveer in Bentelo in de maak

Dorpsraad Bentelo werkt aan een nieuw voetveer over de Hagmolenbeek in het Twentse plaatsje. Het voetveer moet als schakel over het water het wandelroutenetwerk rondom Bentelo aantrekkelijker maken.

Het pontje is een van de initiatieven die is ontstaan bij het opstellen van de structuurvisie Bentelo 2030. De provincie Overijssel heeft in het kader van de regeling ‘Samen voor elkaar’ geld voor het recreatieproject beschikbaar gesteld.

Het drijvende deel van het voetveer is inmiddels gereed. De dorpsraad hoopt dat de komende weken de beide aanlegsteigers gereedkomen. Bedoeling is dat het veer, dat nabij de gemeentewerf komt te liggen, in november 2019 te water kan worden gelaten.

(15 oktober 2019)