Nieuwe aanlandplaats IJpleinveer in Amsterdam

Het IJpleinveer vertrekt achter het Centraal Station en vaart dan in een S-bocht naar het IJplein in Amsterdam-Noord. Dat kan korter.

Daarom heeft de gemeente het plan om de aanlandplaats aan de zuidoever te verplaatsen van de achteringang van het Centraal Station naar de De Ruiterkade ter hoogte van de Oostertoegang.

De pont kan dan in een rechte lijn het IJ oversteken. Daarmee komt er tevens een betere verbinding voor fietsers vanaf de pont in de richting van het Centrum.

Nieuw land

Op dit moment wordt de ruimte aan de De Ruiterkade nog gebruikt door cruiseschepen, met name de schepen voor riviercruises. Nadat de aanlegplaats van die schepen verplaatst is kan men op een stukje van het IJ nieuw land aanleggen, waarop een verkeersplein voor voetgangers en (brom)fietsen kan worden gemaakt voor de pontaanlanding.

Op dit moment zijn de plannen nog maar in de planfase. Men denkt in 2020 te kunnen beginnen met de uitvoering, zodat de ingebruikname in 2022 zal kunnen gebeuren.

(22 december 2018)