Nieuwe concessies voor Friese waddenveren in voorbereiding

De Rijksoverheid is begonnen met de voorbereiding van nieuwe concessies voor de veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden. Deze concessies zijn belangrijk voor de verbinding tussen de eilanden en het vasteland en gaan in per april 2029 na een openbare aanbesteding.

Er zijn momenteel twee actieve concessies: Friese Waddenveren West, bediend door rederij Doeksen/TSM, en Friese Waddenveren Oost, bediend door rederij Wagenborg. Beide concessies begonnen op 18 april 2014 en hebben een looptijd van 15 jaar.

Uitgangspunten

Als voorbereiding op de nieuwe concessies heeft de Rijksoverheid een Nota van Uitgangspunten gepubliceerd. Daarin staan de richtlijnen voor de toekomstige dienstverlening, zoals het waarborgen van een betrouwbare dienstregeling, toekomstbestendigheid, een prettige reisbeleving, en betaalbaarheid van de overtochten.

Iedereen wordt uitgenodigd om hun mening te geven over deze uitgangspunten, waarbij een nadruk ligt op inclusiviteit en haalbaarheid voor alle partijen. Deze consultatieproces is bedoeld om te zorgen dat de stem van de gebruikers wordt gehoord en meegenomen in de uiteindelijke beslissingen.

Informatiebijeenkomsten

De Rijksoverheid organiseert ook informatiebijeenkomsten op verschillende locaties en data om belanghebbenden te informeren en hun input te verzamelen. De feedback van deze bijeenkomsten wordt gebruikt om de Nota van Uitgangspunten en het toekomstige Programma van Eisen verder te verfijnen.

Na de reactietermijn zal de Rijksoverheid alle feedback verwerken en integreren in het nieuwe concessieproces. Het definitieve Programma van Eisen wordt verwacht in 2025, waarna de inschrijving voor nieuwe rederijen plaatsvindt. De Rijksoverheid benadrukt het belang van deze stap voor het waarborgen van kwalitatief en duurzaam vervoer naar de Waddeneilanden.

Zie ook: Friese Waddenveren.

(19 april 2024)