Nieuwe elektrische fiets- en voetveren voor de Maas bijna klaar

De gemeenten Oss en Wijchen besloten samen met Uiterwaarde om de veerponten tussen Batenburg en Demen en Ravenstein en Niftrik te verduurzamen. Hiermee passen ze de nieuwe technologische ontwikkelingen in de mobiliteit toe in de recreatiebranche. De beide oevergemeenten bezochten de scheepswerf en namen een kijkje bij de bouw van de nieuwe ponten. De veerpont Batenburg-Demen gaat met de start van het vaarseizoen op zaterdag 29 april te water. Kort daarna volgt het veer dat tussen Ravenstein en Niftrik gaat varen.

De veerponten zonder uitstoot zijn doel van de gemeentelijke ambities en verbeteren de kwaliteit van het toerisme en de leefomgeving. Ze verbinden de recreatieve routenetwerken in de provincies Gelderland en Noord-Brabant voor fietsers en wandelaars.

Nick Derks, wethouder: “Wij hebben als Wijchen de maatschappelijke opgave om Wijchen energieneutraal te maken. De elektrische pontjes zijn een prachtig voorbeeld van hoe de toeristische sector ons hierbij helpt”.

Hele vloot elektrisch

Directeur Kwakernaak van Uiterwaarde: “In 2022 gaven we opdracht aan Sepers Group BV en Huisman Etech Expert voor de bouw van nog eens 2 elektrische veren voor onze verenvloot. Deze partijen hebben het eerste elektrische veer volgens geheel nieuw ontworpen concept voor ons gebouwd. In 2023 vaart de hele vloot van Uiterwaarde elektrisch. Op de Liniepont en de Waalveren na. Op een zomerse dag kunnen de accu’s volledig draaien op de opgewekte energie van de zonnepanelen. Dit is een goede ontwikkeling, omdat Uiterwaarde de wens heeft haar verenvloot te verduurzamen. Daar zijn we als Uiterwaarde bijzonder trots op.”

Lagere uitstoot

In 2007 is het ‘Heerlijk Veer’ en in 2011 de ‘Vice Versa’ in de vaart genomen. Deze ponten zijn van het bouwjaar 1987 en 1955 en varen op dieselmotoren. De dieselmotoren maken gebruik van fossiele brandstof en zorgen voor een relatief hoge uitstoot.

De elektrische veerponten hebben een veel lagere uitstoot van stoffen. Dit is beter voor de natuur en leefomgeving. We hadden nu de mogelijkheid om twee nieuwe veerponten aan te schaffen die varen op een elektrische motor. Met zonnepanelen op het dak. De nieuwe veerponten zijn bijna geruisloos. Dit verhoogt de natuurbeleving voor fietsers en wandelaars.