Onderzoek autonome veerboten in Duits-Nederlandse Waddenzee

Een internationaal consortium met negen partners, waaronder overheden en bedrijven, heeft eind juni de lancering aangekondigd van het project Ferry Go! Dit project is gericht op de ontwikkeling van autonome veerboten in het vaargebied van de Duits-Nederlandse Waddenzee. Ferry Go! streeft ernaar om het veerbootverkeer in de Waddenzee efficiënter, veiliger en duurzamer te maken.

Het project heeft een looptijd van drie jaar met een totaalbudget van ongeveer 3,7 miljoen euro en valt onder het Interreg VI A-programma Duitsland-Nederland. Het ontvangt een medefinanciering van 1,96 miljoen euro vanuit de Europese Unie, de MB Niedersachsen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de provincies Groningen en Fryslân.

Onbemand

Veerbootverkeer in de Waddenzee, erkend als UNESCO Werelderfgoed, heeft grote uitdagingen zoals een tekort aan geschoold personeel en hogere eisen aan efficiënte exploitatie en duurzaamheid. Het project Ferry Go! beoogt de ontwikkeling van een systeem voor autonome veerboten die hoofdzakelijk onbemand functioneren, met menselijke tussenkomst alleen in noodgevallen.

Deelnemende bedrijven zijn onder andere Rederij Doeksen uit Harlingen, AG Reederei Norden-Frisia en Kroes Marine Projects uit Joure. Dit samenwerkingsproject onderzoekt de technologische, nautische, scheepsbouw-, veiligheids-, juridische en acceptatie-eisen voor autonome veerboten.

(5 juli 2024)