Plannen voor pontje bij Zwolle

Er zijn plannen voor een nieuw veerpontje in de uiterwaarden bij Zwolle-Zuid. Het gaat om een zelfbedieningsveerpont waarmee wandelaars een nevengeul van de IJssel kunnen oversteken. Het pontje komt te liggen vlak naast de rode spoorbrug, de Hanzeboog.

In het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ worden op diverse plaatsen uiterwaarden als nevengeul ingericht. Zo ook bij Zwolle. Vanaf de plek waar het pontje naar Hattem (het Kleine Veer) vertrekt, loopt er straks een pad over de dijk vlak langs de IJssel. Maar vlakbij de spoorbrug houdt dit pad op. Daar komt het nieuwe pontje te liggen, vanwaar wandelaars weer de vaste wal kunnen bereiken.

Zonne-energie

Het pontje wordt van dezelfde soort zoals er al een paar over de Overijsselse Vecht zijn te vinden. Het zal een door zonne-energie aangedreven kabelpontje zijn. Door een druk op de knop kun je het pontje bedienen, verder gaat alles elektronisch. Het pontje is alleen in de zomermaanden te bedienen. Eind oktober zal het worden weggehaald in verband met de dan verhoogde kans op overstroming van de uiterwaarden. De bedoeling is dat het pontje in het voorjaar van 2019 in gebruik genomen kan worden.

(4 november 2018)