Plannen voor pontje in de Noordoostpolder

Dorpsbelang Kraggenburg heeft plannen voor een pontje over de Zwolse Vaart tussen het Voorsterbos en het Waterloopbos. De provincie Flevoland ziet wel wat in deze plannen en wil voor de realisatie ruim 100.000 euro uit het Fonds Leefbaarheid bijdragen.

Het Fonds Leefbaarheid is bedoeld om de onderlinge band binnen een dorp of gebied te versterken en om het Flevolandse platteland aantrekkelijk te maken én te houden om er te wonen, te werken en te recreëren.

In totaal werden 36 uiteenlopende plannen ingediend, waarvan er slechts 14 zijn gehonoreerd. Het plan voor het pontje kreeg van een onafhankelijke commissie van deskundigen de meeste punten.

Waardecheque

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Biddinghuizen op vrijdag 1 maart 2019 krijgen de winnende aanvragers de waardecheque uit handen van gedeputeerde Harold Hofstra en kunnen ze hun plannen verder uitwerken.

In een eerdere instantie had Dorpsbelang Kraggenburg om een bijdrage voor een brug gevraagd. Toch is het geld voor het pontje een mooie opsteker voor het dorp dat dit jaar het 70-jarig bestaan viert.

(13 februari 2019)