Plannen voor trekpontje in Willemspolder IJzendoorn

Zandwinningsbedrijf Dekker Groep wil bij de winning van zand en grind in Willemspolder in IJzendoorn combineren meer ruimte geven aan natuurontwikkeling en recreatie. Een van de onderdelen in die plannen is de aanleg van een trekpontje over een nieuw gegraven geul in deze Waal-uiterwaarde.

Verder denkt de Dekker Groep aan de realisatie van onder meer struinroutes, een observatiepost voor onder meer vogelspotters en ligstrandje. De plannen voor het gebid worden eind september 2021 voorgelegd aan de inwoners van het Gelderse dorpje.

Situatietekening en de plek van het pontje

(19 september 2021)