Plannen voor Watertaxi in Drechtsteden

Tussen de Drechtsteden varen vanaf komend voorjaar mogelijk watertaxi’s. In eerste instantie gaat het om het vervoer van personeel van bedrijven die aan het water zitten, maar later mogelijk ook voor toeristen. Watertaxi Drechtsteden wil een proef van drie jaar opzetten. Het is de bedoeling dat de watertaxi’s aanvullend zijn aan de Waterbus van Blue Amigo.

De initiatiefnemers willen dat regionale schepen samen als watertaxi dienstdoen. Een daarvan is de Futuro, die nog in aanbouw is. Het gaat om een energiezuinig (deels elektrisch en deels fossielvrije, synthetische brandstof), snel schip van 12 meter lang, voor 12 personen. Het elektrische varen is voor in de binnenstad en de natuurgebieden, zodat daar geen uitstoot is. Ook andere scheepseigenaren wordt gevraagd om aan te haken.

Toegevoegde waarde

Het plan voor de watertaxi’s bestaat al sinds 2019, maar bleef door corona in de la liggen. De afgelopen jaren is onderzocht wat een watertaxi voor toegevoegde waarde heeft en of bedrijven willen bijdragen. Er is geld gereserveerd om bijvoorbeeld kades aan te passen.

Ook lokale overheden dragen financieel bij aan het project, net als de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem met een bijdrage. Volgens de initiatiefnemers zijn er kansen voor de watertaxi, omdat in deze regio vervoer over water vaak sneller is dan vervoer over de weg.

(17 februari 2022)