Pontje Keimpetille heeft 10.000e gebruiker van 2018 overgezet

Fietspont Keimpetille (Fr41) laat weten, dat op zondag 9 september 2018 de 10.000e gebruiker in dit jaar met de fietspont werd overgezet. Een mevrouw uit Menaldum kreeg van de voorzitter van de stichting bloemen overhandigd.

Het pontje is in 2011 in de vaart gekomen. Het pontje ligt op de plaats waar tot 1946 een brug over het Van Harinxmakanaal lag. Bij de verbreding van het kanaal in dat jaar werd de brug weggehaald en werd er een veerpont in gebruik genomen (er was een aparte kabelpont voor wagens en een kleine pont voor fietsers en voetgangers). Maar omdat die veerpont verlieslijdend was en de twee gemeenten te veel aan deze pont moesten bijdrage is deze pont in 1963 gestopt.

Vrijwilligers

In 2011 is de huidige veerpont in bedrijf gekomen. Sinds die tijd zijn er 65.000 personen overgezet. De pont wordt bediend door 55 vrijwilligers. Dit jaar is, zoals gezegd, de grens van 10.000 passagiers gehaald. Het pontje vaart alleen in de zomermaanden, van eind april tot begin september dagelijks, en in de rest van september nog in het weekend.

(11 september 2018)