Pontje Schellerwaard Zwolle in gebruik genomen

Ten westen van Zwolle, in de uiterwaarden van de IJssel is in mei 2021 een nieuw pontje in gebruik genomen. Het vaart over een geul in het uiterwaardengebied en is te bereiken door vanaf het pontje Zwolle-Hattem over de IJsseldijk in noordelijke richting te wandelen.

Vlakbij de Hanzeboog (de grote rode spoorbrug) ligt het pontje om daarmee een geul over te steken en weer de vaste wal te bereiken.

Het is een elektrisch zelfbedieningspontje. Het pontje is overdag in gebruik. ’s Nachts ligt het midden in de geul. Druk je op een knop, dan komt het pontje naar je toe varen. Aan boord kun je met je voet ook weer op een knop drukken om zo jezelf naar de overkant te brengen. Het pontje is alleen in de zomermaanden te gebruiken. In de wintermaanden is het vanwege te verwachten hoogwater in de IJssel buiten gebruik.

Corona

De indienststelling van het pontje is diverse malen uitgesteld. In de eerste plannen zou het op zaterdag 28 september 2019 (tijdens de IJsseldag in Zwolle) al feestelijk in gebruik worden genomen. Het pontje was vrijwel gereed, maar door technische storingen zodanig onbetrouwbaar dat de opening werd uitgesteld. Dat jaar kwam het pontje niet meer in dienst.

De volgende plannen voor opening waren in mei 2020, maar vanwege de corona pandemie werd ook die opening uitgesteld. In 2020 vond men het onverantwoord om het pontje te mogen gebruiken. De onmogelijkheid voor desinfectie van pont en handen van gebruikers werd genoemd als reden.

Blijkbaar geldt die laatste reden nu in 2021 niet meer, want het pontje werd kort voor Hemelvaartdag 2021 zonder feestelijkheden in gebruik is genomen.

(19 mei 2021)