Pontje Sluiskil vraagt geld voor overtocht

Het pontje in Sluiskil vaart al 50 jaar over het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Eerst onder regie van Rijkswaterstaat. Maar begin 21e eeuw zag Rijkswaterstaat het nut van het pontje niet meer in, en wilde dit stopzetten.

Het actiecomité ‘Behoud Pontje in Sluiskil’ zorgde ervoor dat het pontje toch in de vaart bleef. In november 2011 werden de contracten getekend voor overdracht van de toen ruim 40 jaar oude pont. Door Rijkswaterstaat werd nog een bedrag meegegeven aan de stichting die het pontje ging exploiteren.

Bijdragen

In 2017 beek dat dit bedrag toch niet toereikend is om het pontje te laten voortbestaan. De stichting heeft aangeklopt bij de gemeente en de provincie. De eerste stelde 40.000 voor de komende twee jaar beschikbaar, de provincie 15.000 euro.

Maar de provincie stelde daarbij wel de eis dat er voor het pontje, dat tot nu toe altijd gratis is geweest, moet gaan worden betaald. De stichting die de exploitatie van het pontje uitvoert laat nu weten, dat vanaf volgend jaar er een bedrag van 50 cent voor de overvaart wordt gevraagd. Als je je kaartje bewaart, dan mag je dezelfde dag nog gratis terug overvaren, zo is het plan.

Scholieren

Het pontje bij Sluiskil wordt vooral gebruikt door scholieren en ook wel door recreatieve fietsers. Dat zijn er ongeveer 250 per dag. De omweg via de brug is lang, de brug is hoog, de weg is tamelijk gevaarlijk, en de brug gaat ook nog eens regelmatig voor tamelijk lange tijd open. Het betalen van het pontje is op proef.

Over een tijdje zal worden geëvalueerd of de voorgestelde maatregel veel invloed zal hebben op het aantal reizigers.

(7 december 2018)